Organisation

TCO är en centralorganisation med 12 medlemsförbund. Medlemsförbunden representeras i kongressen som fattar övergripande beslut. Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten.

TCO:s medlemsförbund är 12 stycken fackliga arbetstagarorganisationer. Dessa representeras i kongressen som träffas vart fjärde år och fattar övergripande beslut.

Mellan kongresserna fattas viktiga beslut av styrelsen, som väljs av kongressen. Styrelsen har alltså ansvar för den löpande verksamheten, som i sin tur bedrivs via TCO:s kansli i Stockholm. Kansliet har ett 40-tal anställda, däribland utredare, kommunikatörer, verksamhetsstöd med mera. Kansliets uppgift är att verkställa styrelsens beslut. 

Utöver detta finns också ett 15-tal TCO-regioner runt om i Sverige där medlemsförbunden samarbetar i regionala och lokala frågor, framförallt på arbetsmarknads- och utbildningsområdet. 

Dessutom har TCO flera verksamheter som agerar fristående. 

Stadgar

TCO:s stadgar antogs första gången den 30 januari 1944. De har moderniserats många gånger under åren, men att vi står för demokrati och alla människors lika värde har vi haft med oss sedan starten. 

Här kan du läsa TCO:s aktuella stadgar. 

TCO:s ordförande Therese Svanström

"Vår roll som facklig organisation att driva frågor som hjälper alla att kunna se på framtiden med tillförsikt."

Porträttbild på TCO:s ordförande Therese Svanström