TCO:s styrelse

TCO:s styrelse välj av kongressen vart fjärde år och ansvarar för den löpande verksamheten mellan kongresserna.

TCO:s styrelse fattar de viktiga besluten mellan kongresserna. Styrelsearbetet leds för närvarande av TCO:s ordförande Therese Svanström.

Styrelsen har 13 ledamöter, som representerar TCO:s medlemsförbund. Inom styrelsen utses också två vice ordförande och två personliga ersättare för varje ledamot.

Styrelsens uppgifter:

  • företräda TCO gentemot omvärlden och tillvarata TCO:s intressen.
  • ansvara för TCO:s strategi och prioritering av verksamhetens mål och inriktning.
  • förbereda kongressen och genomföra fattade kongressbeslut.
  • besluta om ordförandens anställningsvillkor.
  • besluta om det kommande årets verksamhet och budget.
  • förvalta TCO:s tillgångar och se till att räkenskaperna för föregående år avslutas och lämnas till revisorerna.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström

Bild på Ulrika Boëthius

Förbundsordförande Finansförbundet

Ulrika Boëthius

Bild på Peter Hellberg

Förbundsordförande Unionen

Peter Hellberg

Bild på Ulrika Hyllert

Ordförande Journalistförbundet

Ulrika Hyllert

Bild på Anders Johansson

Förbundsordförande Forena

Anders Johansson

Bild på Gunnar Jönsson

Förbundsordförande Symf

Gunnar Jönsson

Bild på Victoria Kirchhoff

Förste vice förbundsordförande Unionen, andre vice ordförande TCO

Victoria Kirchhoff

Bild på Britta Lejon

förbundsordförande Fackförbundet ST

Britta Lejon

Bild på Johan Lindgren

Förbundsordförande TULL-KUST

Johan Lindgren

Bild på Veronica Magnusson

Förbundsordförande Vision, förste vice ordförande TCO

Veronica Magnusson

Bild på Caroline Nilsson

Förbundsordförande Försvarsförbundet

Caroline Nilsson

Bild på Simon Norrthon

Förbundsordförande i Scen och film

Simon Norrthon

Bild på Sineva Ribeiro

Ordförande Vårdförbundet

Sineva Ribeiro

Bild på Katharina von Sydow

Förbundsordförande Polisförbundet

Katharina von Sydow