Replik: Nej MP, A-kassan ska vara en omställningsförsäkring som främjar rörlighet och jobbyten

A-kassa

Debattartikel

2021-10-14

Miljöpartiet målar upp en bild att obligatorisk a-kassa och medborgarlön leder till ökad ekonomisk jämlikhet. TCO delar inte den uppfattningen och påminner om att a-kassan är en omställningsförsäkring, och det är viktigt att den fortsätter vara det.

Miljöpartiets två språkrör och den ekonomisk-politiska talespersonen skriver i DN Debatt (14/10) om det nya program för social rättvisa som MP-kongressen väntas anta kommande helg. Det behövs ökad ekonomisk jämlikhet i Sverige. Det finns problem med a-kassan vad gäller kvalificeringsnivåerna och taket. Att införa en obligatorisk a-kassa löser inte de problemen. För TCO är det självklart att a-kassan ska vara en omställningsförsäkring som främjar rörlighet och jobbyten. Däremot vänder jag mig starkt mot synen på våra olika trygghetssystem. Det som Miljöpartiet beskriver i sitt förslag till sin kongress liknar i det närmaste en medborgarlön.  

Företrädarna för Miljöpartiet skriver att det var låg anslutningsgrad till a-kassan innan pandemin bröt ut. Statistik för 2019 från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen visar att cirka 70 procent av arbetskraften var medlemmar i en a-kassa. Ett år senare uppgick den siffran till 74 procent. De ändringar som regeringen och samarbetspartierna kom fram till gjorde att fler valde att gå med. 

A-kassan var tänkt att ge 80 procent av tidigare lön, den så kallade inkomstbortfallsprincipen, vid arbetslöshet. Med de nivåer som gällde innan pandemin var det bara runt var tionde heltidsarbetande TCO-förbundsmedlem som fick ut 80 procent av sin tidigare lön vid arbetslöshet. För de flesta tjänstemän motsvarade ersättningen bara 50-60 procent den tidigare lönen. 

Den tillfälliga höjningen av taket som regeringen och samarbetspartierna gjorde med anledning av pandemin förra året måste därför permanentas så att även de breda löntagargrupperna som finns i TCO får en bättre försäkring vid arbetslöshet. TCO förutsätter att Miljöpartiet även fortsättningsvis ser vikten av tillräckligt höga takbelopp i arbetslöshetsförsäkringen. 

TCO delar samtidigt Miljöpartiets uppfattning om att fler borde kunna omfattas av a-kassan. Den som arbetar på korta kontrakt, är egenföretagare eller är så kallad kombinatör har svårt att få ta del av arbetslöshetsförsäkringen. Det är därför TCO driver att kvalificeringsreglerna måste förändras så att fler kan få ersättning från a-kassan.  

För en person kan ett bra inkomstbortfallsskydd vid arbetslöshet innebära mycket. Det kan vara skillnaden mellan att behöva flytta och att kunna koncentrera sig på att hitta ett nytt arbete. En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är dessutom ett viktigt smörjmedel för omställningsförmågan på arbetsmarknaden. Det är ett sätt att se till att kompetens och kunskap inte går förlorad utan kan användas till att bidra till både välstånd och välfärd. 

För oss är det självklart att arbetslöshetsförsäkringen ska vara just en försäkring. Det är inte och ska inte vara ett bidrag. Det finns saker som måste göras för att stärka försäkringen så att fler både kan få a-kassa men också så att fler kan få en rimlig ersättning. TCO bidrar gärna konstruktivt i det arbetet tillsammans med andra som ser samma problem. Någon medborgarlön vill vi däremot inte se. 

Therese Svanström 

Ordförande TCO 

Läs repliken på DN Debatt

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström