Konstruktiv ton trots svåra tider

A-kassa

Blogg

2020-03-27

Ännu en ovanlig vecka börjar lida mot sitt slut. Det har kommit flera besked från regeringen, inklusive i frågor TCO drivit. Men vi väntar fortfarande på besked om a-kassan. Vi har löpande dialog med politiken och hoppas att det snart presenteras ett förslag.

Frågan om a-kassan tog jag också upp vid ett möte idag, där statsministern kallat arbetsmarknadens parter till ett samtal. Jag lyfte också behovet av snabba åtgärder för omställning och att det bör ske tillskott till offentlig sektor.

En reflektion från de senaste veckorna och en sak som gjort mig väldigt glad och stolt är den konstruktiva ton som präglar samtalet i Sverige just nu, både i media och i mötesrummen. Det är viktigt att vi håller i den för det är trots allt bara tillsammans som vi kan ta oss igenom den svåra tid vi befinner oss i.

I situationer som denna är det lätt att bara se sådant som är viktigt på kort sikt. Jag tror att det är klokt att nu börja lyfta frågor och förslag för de behov som kommer att uppstå på två-tre månaders sikt, men självklart också i ett längre perspektiv. Det arbetet pågår parallellt i TCO tillsammans med förbunden. Det kommer vi att berätta mer om framöver. 

Det finns flera yrkesgrupper i TCO-förbunden som sliter extremt hårt just nu, inte minst inom vården. De har vårt fulla stöd och vi uppskattar de ovärderliga insatserna de gör varje dag på jobbet. Och vi måste samtidigt komma ihåg att vi alla har ett ansvar i den här svåra stunden.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström