Slutreplik: Bättre med rätt jobb än ett jobb

A-kassa

Debattartikel

A-kassan är en omställningsförsäkring, inte ett bidrag. Det är viktigt att ersättningen går att leva på medan arbetslösa söker ett nytt arbete där deras kompetens efterfrågas. Alla gynnas av en bättre matchning på arbetsmarknaden, skriver Therese Svantröm i en slutreplik till Liberalerna i Katrineholmskuriren.

Långtidsarbetslösheten är ett stort bekymmer, även om det är positivt att nu se att den faller. En rad åtgärder krävs. Digitalisering, automatisering och klimatfrågan kräver att vi kan ställa om. A-kassan är en omställningsförsäkring, inte ett bidrag. Det är viktigt att ersättningen går att leva på medan arbetslösa söker ett nytt arbete där deras kompetens efterfrågas. Alla gynnas av en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Det är beklagligt att Liberalerna målar upp en bild som inte stämmer. De flesta får inte 80 procent av den tidigare lönen, utan 60 procent. Bland tjänstemän 50 procent. De temporärt höjda nivåerna i a-kassan måste permanentas. Forskning visar att en högre arbetslöshetsersättning ökar utbudet av arbetskraft, vilket underlättar matchningen och kompetensförsörjningen. Det är bättre med rätt jobb än ett jobb, både för den enskilde och för samhället.

Therese Svanström, ordförande TCO

Slutrepliken i Katrineholms-Kuriren

Vår första replik i Katrineholms-Kuriren 14 januari 2022

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström