Svensk a-kassa allt sämre

A-kassa

Pressmeddelande

2021-11-12

Ersättningen från a-kassan har rasat de senaste 20 åren jämfört med andra länder i Europa, visar en ny rapport från TCO. Sverige ligger nu på plats 21 av 27 inom EU, och på sista plats i Norden där Sverige tidigare toppade listan.

- I den offentliga debatten låter det ibland som att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte. Sverige har halkat efter när det gäller a-kassan, och det riskerar att skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider när det är helt nödvändigt. Det är allvarligt, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

OECD tar regelbundet fram statistik som jämför hur mycket hushåll har att leva på vid arbetslöshet jämfört med vid arbete. TCO har analyserat statistiken och visar i en ny rapport att Sverige tappat drastiskt mellan 2001 och 2020. A-kassenivåerna i Sverige har backat med 9 procentenheter jämfört med ersättningen för 20 år sedan. I övriga EU-länder har ersättningen förändrats med mellan -4 och +13 procentenheter. Inget annat EU-land har sett att ersättningsgraden minskat lika mycket som Sverige har gjort under perioden.

– För tjänstemannagrupperna är det viktiga att hitta rätt jobb och inte bara ett jobb. Annars riskerar både erfarenhet och utbildning att gå förlorad vilket är dåligt både för individen och för samhället. Med rimliga ersättningsnivåer kan den arbetslösa fokusera på att hitta det där jobbet som är nästa steg i karriären, i stället för att behöva fundera för mycket över privatekonomin, säger Therese Svanström.

Ranking

Land inom EU

Procent

Luxemburg

Portugal

Lettland

Tjeckien

Tyskland

Bulgarien

Litauen

Slovakien

Cypern

Frankrike

Kroatien

Italien

Spanien

Slovenien

Nederländerna

Belgien

Danmark

Estland

Finland

Österrike

Ungern

Sverige

Grekland

Irland

Polen

Rumänien

Malta

93

93

92

92

90

89

89

88

85

85

85

84

84

83

81

80

80

80

80

78

75

75

71

68

67

65

61

Förutsättningar: För att visa hur Sverige placerar sig vid en jämförelse med övriga EU samt med övriga Norden används här uppgifterna från OECD över ett hushåll som består av två vuxna och två barn, 4 respektive 6 år gamla. De båda vuxna är 40 år gamla och har löner motsvarande landets medellön1. Den ene vuxne blir arbetslös. Den vuxne som blir arbetslös antas ha arbetat utan uppehåll sedan 19 års ålder och ha rätt till full arbetslöshetsersättning. Hushållets nettoersättning den andra månaden som den ena vuxna är arbetslös jämförs med hushållets nettoinkomst före arbetslösheten, det vill säga när båda vuxna arbetar. Hushållet antas inte få några andra bidrag eller liknande. Det vill säga det enda som påverkar hushållets nettoersättning är lön, a-kassa samt beskattningen av dessa i respektive land.

Bild på José Gutierrez

Presschef (Tjänstledig)

José Gutierrez