TCO: Det är möjligt att höja taket i a-kassan inom ramen för Januariavtalet

A-kassa

Debattartikel

2019-10-12

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark säger i en intervju i fackförbundstidningen Kollega att regeringen inte kommer att föreslå en höjning av a-kassetaket under mandatperioden. Hon tycker i stället att fackens inkomstförsäkringar ska täcka upp inkomstbortfallet. Att staten vältrar över kostnaderna på löntagarna, som redan betalat fyra gånger för att få trygghet vid arbetslöshet, är orimligt. Regeringen och samarbetspartierna måste tänka om.

Ersättningen från a-kassan har legat still sedan september 2015, medan lönerna har ökat med drygt två procent per år. De kompletterande ersättningarna till arbetslösa, omställningsersättning och inkomstförsäkring, kan inte bära hur höga kostnader som helst. Statens ansvar måste öka. I januariavtalet aviseras dessutom en försämrad a-kassa, genom en snabbare avtrappning av ersättningen till de arbetslösa. 

Taket i a-kassan ligger idag på 25 025 kronor. Den som är arbetslös får maximalt 910 kronor om dagen från a-kassan. Därutöver kan man få omställningsersättning och ersättning från facklig inkomstförsäkring, om man uppfyller villkoren. Med dagens tak får 23 procent av arbetstagarna 80 procent av tidigare inkomst i ersättning från a-kassan i händelse av arbetslöshet. Ser man till tjänstemannagrupperna enbart, så blir andelen endast 13 procent.

 

TCO-förbundens medlemmar, den växande medelklassen, betalar för inkomsttryggheten fyra gånger. Först via den arbetsgivaravgift som finansierar a-kassan. Sen betalar man en individuell avgift till a-kassan. Därefter avstår man löneutrymme för omställningsavtalen och slutligen betalar man en premie till fackens inkomstförsäkring. Det är mer än rimligt att medelklassen får något ut av detta i form av rimlig inkomsttrygghet om man blir arbetslös.

 

En arbetslöshetsförsäkring ska inte bara ge en ekonomisk trygghet till den som blir arbetslös utan är också nödvändig för att skapa förutsättningar för omställning på arbetsmarknaden. Globalisering, digitalisering och klimatförändringar påverkar omställningstakten på svensk arbetsmarknad. Den som förlorar jobbet ska kunna ägna sig åt jobbsökande och kompetensutveckling – inte behöva oroa sig över att förlora hus och hem.

 

Svensk ekonomi är stark. Utnyttja det tillfället att stärka samhällets omställningsförmåga genom att förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Det borde arbetsmarknadsministern och ansvarstagande partier i Sveriges riksdag kunna komma överens om.

 

Peter Hellberg
Ordförande TCO