TCO välkomnar en a-kassa anpassad efter dagens arbetsmarknad

A-kassa

Pressmeddelande

2020-06-16

TCO är positiva till a-kasseutredningen som överlämnades till regeringen måndagen 15 juni. Utredningens förslag leder till att a-kassan breddas så att även de som jobbar som egenföretagare eller i atypiska anställningsformer kvalificeras för ersättning. En förändring som betyder mycket för tjänstemannagrupperna, det välkomnar TCO.

Idag får endast hälften av alla öppet arbetslösa någon ersättning alls från a-kassan. Det beror på att villkoren för att kvala in i a-kassan är för stränga. Allt fler jobbar som egenföretagare och kombinatörer eller i atypiska anställningsformer  och de kvalar inte in i dagens försäkring.

- Jag välkomnar att a-kassan anpassas efter dagens anställningsformer genom förslaget om att införa ett inkomstvillkor. På så sätt kan den som har arbetat och därmed visat sig anställningsbar också ges chans att med egen kraft och med stöd av arbetslöshetsersättning fortsätta sin etablering på arbetsmarknaden, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Utredningen föreslår att a-kassan ska trappas ned. Redan idag trappas a-kassan av på två olika sätt. Dels så sänks högsta ersättningen redan efter 100 dagars arbetslöshet och dels så sjunker ersättningsgraden från 80 till 70 % av tidigare inkomst efter 200 dagar.

- Jag ser inte behov av en nedtrappning av a-kassan. Nästan alla får nytt jobb innan a-kassan tar slut och därför leder inte en snabbare avtrappning till att fler kommer snabbare i jobb. Risken är snarare att anslutningen till a-kassorna skulle sjunka och betalningsvilligheten till försäkringen minska, säger Therese Svanström, ordförande TCO.

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. För individen kan ett bra inkomstbortfallsskydd vid arbetslöshet innebära skillnaden mellan att behöva flytta eller inte klara hushållsekonomin och att kunna koncentrera sig på att hitta ett nytt arbete.  Pandemin visar just att den ekonomiska tryggheten inte bara är nödvändig för individen utan det är även viktigt för samhället, som en automatisk stabilisator för ekonomin.

- Ersättningsnivåerna har urholkats under en låg tid. Taket i a-kassan måste höjas. De flesta kan inte klara sin ekonomi vid arbetslöshet med bara allmän a-kassa, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.