Därför blir regeringens satsning på forskning viktig för jobben och Sveriges konkurrenskraft

Arbetsmarknad

Nyhet

2019-11-20

Idag lämnade TCO över inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen.

TCO:s synpunkter kan sammanfattas så här:
 
1) Höjda basanslag till lärosätena.
2) Tryggare och mer attraktiva anställningsvillkor.
3) Värna den fria vetenskapens roll.
4) Säkerställ ett långsiktigt finansieringssystem för forskningspolitiken.
 
TCO har alltid varit en stark förespråkare av satsningar på högre utbildning, forskning och innovation. Finansieringen av forskningspolitiken måste präglas av långsiktighet och stabilitet och vara en garant för att forskningen kan stå oberoende från  kommersiella intressen.

Även arbetsvillkoren för de som jobbar på våra lärosäten måste förbättras. Goda villkor för doktorander, forskare, lärare och övriga anställda inom sektorn är av stor betydelse för individernas trygghet och yrkesutövning samt en viktig förutsättning för att Sverige ska kunna bedriva framstående forskning och innovation och locka till sig duktiga forskare framöver.

Det finns ett starkt samband mellan kraftfulla och smarta investeringar i forskning och svensk innovations- och konkurrenskraft. Därför blir regeringens satsning på forskning viktig inte bara för högskolesektorn utan också för jobben i näringslivet och offentlig sektor.