Ett bra startpaket, men mer krävs för ett tryggt arbetsliv

Arbetsmarknad

Pressmeddelande

2021-09-20

Regeringens budget innehåller välkomna förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas, bland annat ett utbildningsutbud som matchar tjänstemännens behov av kompetensutveckling.

- Vi har visat hur sjukförsäkringen skapat helt orimliga effekter för allt för många, och vi har krävt åtgärder för att möta arbetslösheten. Regeringen påbörjar nu flera nödvändiga reformer. Men det är ett startpaket – mer krävs för trygghet i arbetslivet och en arbetsmarknad med många och bra jobb, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

TCO har varit drivande för reformerna

Förändringarna som föreslås inom sjukförsäkringen är väsentliga. Ersättningen stärks, och de som är äldre ska inte längre tvingas söka arbeten de saknar erfarenhet av. Att sjukskrivna ska kunna fullfölja en pågående rehabilitering är rimligt.
- TCO och våra förbund har varit drivande för flera av reformerna. Högre tak ger ökad ekonomisk trygghet, och att man inte ska behöva avbryta pågående rehabilitering gör det lättare för den som är sjuk att komma tillbaka i arbete, säger Therese Svanström.

TCO välkomnar även att regeringen lägger grunden för att genomföra partsöverenskommelsen om omställning på arbetsmarknaden. Men för att omställning ska fungera för tjänstemän krävs tillgång till relevanta utbildningar på högskolor och universitet. Budgeten ger inga svar för hur det ska skapas förutsättningar för detta. TCO vill inte att omställningsstödet ska finansieras genom att räntan på studielånen höjs, eftersom det riskerar att avskräcka både yngre och äldre från studier.

Glädjande med familjeveckan

TCO har länge lyft fram behoven av en reform som ökar jämställdheten och minskar stressen genom att underlätta för föräldrar att få ihop livspusslet under barnens uppväxt. Regeringen avser nu införa familjeveckan. Men reformen har förbättringspotential, TCO vill till exempel att familjedagar utgår från antal barn i familjen och att dagarna kan tas ut mer flexibelt.
- Det här är ett glädjande besked. Minskad stress hos föräldrar över livspusslet är viktigt för både arbetsgivare och anställda, säger Therese Svanström.

Långtidsarbetslösheten har stigit även bland tjänstemän, trots en positiv utveckling på arbetsmarknaden. Därför är det bra att regeringen bland annat satsar på att förstärka Arbetsförmedlingen. Men TCO hade velat se tydligare satsning på a-kassan.
-Vi vill ha besked såväl från regeringen som från övriga partier i riksdagen om att det tillfälligt höjda taket i a-kassan inte sänks framöver. Inkomsttrygghet har ett stort värde. För individen som behöver fokusera på att söka jobb, och för samhället, säger Therese Svanström.

Bild på José Gutierrez

Presschef (Tjänstledig)

José Gutierrez