Framtidens politik behöver fler kompromisser

Arbetsmarknad

Debattartikel

2019-07-01

Det finns en lång rad områden med behov av reformer. Inte minst behövs en skattereform och omställningsinsatser när arbetsmarknaden förändras, skriver Eva Nordmark i en debattartikel på Altinget.

Vi lever i förändringens tid. Digitalisering, automatisering, globalisering, klimatförändring och ökad konkurrens är bara några exempel på sådant som förändrar vår värld. Det ställer höga krav på oss individer och på företag och samhället i stort att förnyas och utvecklas. Rätt hanterat finns det enorma möjligheter för ett land som Sverige att både öka välståndet och förbättra välfärden.
 
Men samtidigt sker också en annan stor förändring, i Sverige och på många andra håll i världen. Den fria vetenskapen ifrågasätts, det fria ordet ifrågasätts, objektiva fakta ifrågasätts. Och tonen i det offentliga samtalet har hårdnat. Snarare än att hitta det som förenar bygger samtalslogiken på att låta personer med vitt skilda åsikter stå och gapa åt varandra. Det är självklart inte en hållbar situation.
 
De tretton TCO-förbunden samlar tillsammans mer än 1,4 miljoner välutbildade och professionella medlemmar. De finns i alla sektorer, i hela landet. Och de förväntar sig att samhället och vår demokrati fungerar. De gillar samarbete och de förstår att man måste kompromissa. De ser dessutom positivt på framtiden. Och för att Sverige ska fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre att leva och arbeta i även i framtiden måste vi alla ta vårt ansvar.
 
För mig är det självklart att allting börjar i ett gott samtal. Vi kan och kommer att tycka olika i olika frågor – det är fundamentalt i fackligt såväl som politiskt arbete. Men vi måste också alltid vara medvetna om att vi kommer att behöva kompromissa.
  
Sverige har en stolt historia av politiker med förmågan att komma överens i svåra frågor. Och vi behöver fler politiker som lyckas få igenom reformer i riksdagen än som mest fokuserar på att få till snabba poänger i en debatt. Politiker som har förmågan att förhandla och komma fram till kompromisser som kan bygga Sverige starkt.
 
Jag vill särskilt peka på två områden där politiken behöver visa handlingskraft och förmågan att kompromissa.
 
1. Skatterna. Det svenska skattesystemet är i behov av en mer omfattande översyn. En skattereform där fokus är att sänka skatten på arbete och i stället höja den på konsumtion, kapital och miljöskadlig verksamhet lägger grunden för andra reformer.
 
2. Omställning och kompetensutveckling. Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar svensk arbetsmarknad. Den nya tekniken som kommer med digitalisering och automatisering skapar nya typer av jobb och arbetsuppgifter, samtidigt som andra förändras och försvinner.
 
När jobben förändras måste vi möta upp med omställningsinsatser, vidareutbildning och kompetensutveckling så att människor kan ta de nya jobben som växer fram. Kompetensbristen är i dag ett hinder för företag att rekrytera och det blir därmed ett hinder för svensk tillväxt.
 
Därtill finns en lång rad områden med behov av reformer som inte kan skjutas på framtiden. Migration, klimat, bostäder, jämställdhet och pensioner är andra viktiga politikområden som självklart också behöver långsiktighet och stabilitet.
 
Så min uppmaning till politiken är att vårda samtalet, värdesätta kompromisserna och satsa på vår framtid.

 

Eva Nordmark, ordförande TCO

 

Debattartikel publicerad på Altinget 2019-07-01 i samband med TCO:s evenemang Kompromisskampen i Almedalen.