Genombrott för ett bättre arbetsliv

Arbetsmarknad

Nyhet

2019-06-20

Lise Donovan, jurist på TCO, befinner sig sen knappt två veckor på ILO-konferens i Geneve. ILO är ett FN-organ för arbetslivsfrågor och samarbetet för bättre villkor i arbetslivet fyller faktiskt 100 år, i år. Vi bad Lise Donovan beskriva kort vad ILO innebär och vad förhandlingarna handlar om.

Hur bidrar TCO till ett bättre arbetsliv i andra länder?
- ILO funkar så att arbetsgivare, arbetstagare och regeringar samlas och tar tillsammans fram regelverk i form av konventioner och/eller rekommendationer för att göra arbetslivet bättre över hela världen. Det funkar i princip som den svenska arbetsmarknadsmodellen men i många länder finns inte den positiva erfarenheten av det. TCO representerar arbetstagarperspektivet i förhandlingen.

Vad är den allra viktigaste frågan för årets förhandlingar?
- Det är en ny internationell konvention om skydd mot våld och trakasserier i arbetslivet – en fråga som berör miljontals arbetstagare, främst kvinnor, runt om i världen. Från TCO:s sida har vi arbetat jättehårt för att vinna stöd för en stark konvention, vi har pratat med arbetsgivare och regeringar och våra nordiska fackliga kollegor. Häromdagen fick vi ett genombrott – då antogs konventionen i förhandlingskommittén.

Vad är nästa steg?
- Vi fortsatte att förhandla, för att även försöka få till stånd en kompletterande rekommendation, vilket vi faktiskt lyckades med sent på onsdagen, så nu är allt  klart för omröstningen i plenum på midsommarafton. Först då vet vi om vi har en ILO-konvention och en rekommendation om våld och trakasserier i arbetslivet, eller inte.

Om den antas, kommer det att märkas?
- En ny konvention mot våld och trakasserier samt könsrelaterat våld i arbetslivet skulle spela en viktig roll som enhetlig internationell standard. De länder som i dag helt eller delvis saknar lagstiftning på området skulle få ett grundläggande skydd och vi i Sverige kommer också att noga behöva gå igenom texterna för att se vad vi behöver göra för att leva upp till de nya ILO-instrumenten.