Misstag minska tryggheten för arbetstagare

Arbetsmarknad

Pressmeddelande

2019-04-25

Regeringen har idag fattat beslut om att tillsätta en utredning som syftar till att försvaga anställningsskyddet i Sverige. Utredningen är en följd av Januariöverenskommelsen som ingicks mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. TCO beklagar att arbetstagarnas trygghet nu riskerar att försämras men också för de konsekvenser det kan tänkas få för ingångna kollektivavtal och framtida förhandlingar.

– Regeringen begår ett stort misstag när de minskar tryggheten för arbetstagarna. Detta löser inte något av de stora problemen på den svenska arbetsmarknaden. Sverige får inte fler programmerare, lärare eller barnmorskor för att de blir lättare att säga upp, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

De partier som ingår i pensionsgruppen är överens om att fler måste arbeta längre. Ett försämrat anställningsskydd riskerar att motverka det.

– Forskning visar dessutom att ett svagt anställningsskydd försvårar för äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden. Det går på tvärs med ambitionen att fler ska arbeta längre, vilket alla partier är överens om inom ramen för Pensionsgruppen, säger Samuel Engblom.

TCO ser också en stor risk med att det utredningen kommer fram till kommer att störa ingångna kollektivavtal och omställningsavtal.

– Ett annat problem är att ändrad lagstiftning kan påverka såväl ingångna kollektivavtal som framtida förhandlingar negativt. De välfungerande systemen för omställning vid uppsägning äventyras. Regeringens och samarbetspartiernas agerande är därför väldigt allvarligt, säger Samuel Engblom.

Utredningen har högsta prioritet för TCO.

– Utredaren har fått ett svårt uppdrag och kort om tid. TCO kommer att punktmarkera utredningens arbete. Det handlar till exempel om att det som står i direktiven om att skydda mot godtyckliga uppsägningar och upprätthålla balansen mellan arbetsmarknadens parter ska avspeglas i förslagen. Även den del som handlar om att stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling är central för oss, säger Samuel Engblom.