Nedsättning av arbetsgivaravgiften för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)

Arbetsmarknad

Remissvar

2020-02-26

Sammanfattningsvis menar TCO att förslaget är ineffektivt i förhållande till kostnaden. Samtidigt är en ekonomisk subvention på denna nivå helt otillräcklig för att de personer som verkligen står långt ifrån arbetsmarknaden ska erhålla en anställning.

Statens medel bör användas till förbättrade och förstärkta insatser inom ramen för arbetsmarknadspolitiken och utbildningssystemet för att de som verkligen står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma in och få arbete.
Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter