Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Arbetsmarknad

Remissvar

2020-05-26

TCO vill här avge yttrande över promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset.

TCO tillstyrker att ett omställningsstöd införs.

Avgränsningarna för nivå på intäktsfall och ersättningsgrad förefaller vara en rimlig avvägning, liksom inriktningen på vilka kostnader som ersätts.

TCO vill dock påtala att fortfarande har inget stöd presenterats som riktas mot den som lever på att sälja sin tid och sitt kunnande i en enskild firma. Det ser TCO som mycket angeläget att komplettera statens insatser för att livskraftiga företag ska kunna överleva.

Läs remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter