Rätt rustning och matchning är A och O för en effektiv Arbetsförmedling

Arbetsmarknad

Nyhet

2020-02-12

TCO:s arbetsmarknadspolitiska expert Kristina Lovén Seldén sitter i Arbetsförmedlingens partsråd. Hon ser ett antal saker som behövs säkras för att de matchningstjänster som nu utformas blir effektiva.

- Bedömningen som Arbetsförmedlingen gör av den sökandes avstånd till arbetsmarknaden och behov av insatser måste vara hög kvalitet. Digitala profileringsinstrument kan spela en viktig roll, men fungerar bäst tillsammans med en handläggare. Det gäller särskilt för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Även ersättningsnivåerna i LOV-systemet är viktiga att de utformas på rätt sätt:

- De fristående aktörerna måste få rätt incitament att ge de åtgärder som är bäst för individen på längre sikt och som har störst positiv samhällsekonomisk effekt. Tidigare erfarenheter visar hur svårt detta är. Därför bör de ekonomiska incitamenten rimligen kombineras med andra former av styrning.

Slutligen är TCO mycket noga med att poängtera att arbetsmarknadspolitik är mer än enbart Arbetsförmedlingen. Om arbetslösa ska komma i arbete, företag hitta personal med rätt kompetens och yrkesaktiva utvecklas genom hela arbetslivet så krävs det en sammanhållen kompetensförsörjningspolitik.