TCO kommenterar det politiska läget

Arbetsmarknad

Pressmeddelande

2019-01-14

TCO välkomnar att väsentliga steg tagits mot att Sverige ska få en regering. I det dokument som Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet kommit överens om återfinns två frågor som varit högt prioriterade av TCO de senaste åren.

Yrkesverksamma ska få bättre möjligheter till kompetensutveckling och en genomgripande skattereform ska genomföras. Men förändringarna på arbetsrättens område är dock oacceptabla.

– Ur ett TCO-perspektiv innehåller överenskommelsen flera efterlängtade besked där tjänstemännens krav har vunnit gehör. Jag är särskilt glad över två enskilda förslag. Vi har under en lång tid efterfrågat ordentliga satsningar på kompetensutveckling för yrkesverksamma. Med ett nytt grepp kring högskolepolitiken ser det nu ut att bli av, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

– Vår andra prioritering har varit att påverka så att Sverige får en bred, genomgripande skattereform. Nu kommer det att ske och utgångspunkterna är dessutom rätt. Skatten på arbete och företagande ska sänkas, medan den höjs konsumtion och inte minst på miljö- och klimatskadliga verksamheter, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.
TCO ser dock ett stort problem med ett av förslagen.

– Den del av överenskommelsen som rör turordningsreglerna i arbetsrätten är faktiskt ett helt oacceptabelt ingrepp från staten i partsmodellen. Det riskerar att få långtgående negativa konsekvenser för arbetsmarknaden, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.
För mer information:
José Gutierrez, presschef, 072-207 35 53

 

Det här löser inte alls problemen, politiker - debattartikel på Aftonbladet Debatt 190113

Överenskommelse pressar facken till las-reform - artikel i Arbetsvärlden 190111