StartFakta och politikArbetsmarknad

TCO om Arbetsförmedlingens...

TCO om Arbetsförmedlingens framtid

Arbetsmarknad

Nyhet

2019-09-04

Idag deltog TCO på möte om Arbetsförmedlingens framtid. TCO representerades av Kristina Lovén Seldén och vi frågade Kristina lite mer om TCO:s syn på Arbetsförmedlingen och det förändringsarbete som pågår.

Vad händer just nu med Arbetsförmedlingen?
Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda för att en ny myndighet ska vara på plats under 2021.

Hur ser TCO på det ?
Vår utgångspunkt är att arbetet leder till  att arbetsmarknadspolitiken rustas upp, inte ned.

Vad är viktigast för en fungerande Arbetsförmedling?
Nyckeln för ett lyckat förändringsarbete är helt klart att man säkerställer en rättssäker arbetsmarknadspolitisk bedömning. Det betyder att alla arbetssökande ska få rätt bedömning av sina chanser på arbetsmarknaden och att man får hjälp med en handlingsplan. Handlingsplanen måste innehålla förslag på åtgärder som kan stärka den arbetssökandes förutsättningar att få nästa jobb.

Vad kommer det att betyda för TCO:s medlemsgrupper?
Jag tror att det kommer ge den arbetssökande en mycket mer effektivt hjälp från Arbetsförmedlingen. Behöver man fylla på med kunskap tex inom IT för att få nästa arbete så ska det både anges och erbjudas genom handlingsplanen.

Görs inte det redan idag?
Det varierar. Genom att stärka upp den arbetsmarknadspolitiska bedömningen och definiera den som myndighetsutövning så kan man ställa helt andra krav  på Arbetsförmedlingen. Först då  måste myndigheten genomföra och följa upp den arbetsmarknadspolitiska bedömningen och det leder till en mer träffsäker arbetsmarknadspolitik.