TCO remissvar på SOU2024:15 Nya regler för arbetskraftinvandring

Arbetsmarknad

Remissvar

2024-05-16

TCO avstyrker förslaget att införa ett lönekrav i nivå med medianlönen i Sverige för att ett arbetstillstånd ska kunna beviljas, samt flera av de förslag som utredningen presenterar för att hantera de följdverkningar som väntas uppstå på grund av lönekravet.

TCO:s uppfattning är att det finns en stor osäkerhet kring vilka konsekvenser som lönekravet får för den svenska arbetsmarknaden och bör inte genomföras. Förslaget kan i vart fall inte väntas öka tryggheten för arbetskraftsinvandrare på den svenska arbetsmarknaden, även om utredningen även presenterar enstaka förslag som går i rätt riktning.

I stället borde förändringar av migrationslagstiftningen genomföras som skapar bättre förutsättningar för en fungerande samverkan mellan migrations- och arbetsrättslig lagstiftning samt kollektivavtalen. Det menar TCO skulle stärka den svenska modellen med kollektivavtal som har bättre förutsättningar att upprätthålla en väl fungerande arbetsmarknadsmodell och skapa goda villkor för alla arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden.

Läs hela remissvaret

Bild på Joakim Lindström

Utredare: a-kassa, arbetskraftsinvandring och digitalisering

Joakim Lindström