TCO:s remissvar på betänkandet Genomförande av minimilönedirektivet

Arbetsmarknad

Remissvar

2023-10-30

TCO:s grundläggande uppfattning är att minimilönedirektivet ligger utanför det som EU ska lagstifta om. Att ta ställning till detta har dock legat utanför utredningen om genomförandet. Utifrån denna premiss tillstyrker TCO utredningens förslag.

TCO har skickat in ett yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet om betänkandet Genomförande av minimilönedirektivet (regeringen.se) 

TCO:s grundläggande uppfattning är att Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2041 av den 19 oktober 2022 om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen sträcker sig utanför den lagstiftningskompetens som EU har tilldelats enligt dess fördrag.

Utredningen om genomförande av minimilönedirektivet har dock enligt sitt uppdrag inte haft att beakta frågan om EU:s lagstiftningskompetens. Utifrån denna premiss tillstyrker TCO utredningens förslag.

Läs remissvaret som pdf

Bild på Magnus Lundberg

Jurist

Magnus Lundberg