TCO:s remissvar på promemorian Genomförande av det nya blåkortsdirektivet

Arbetsmarknad

Remissvar

2023-05-31

För att motverka arbetslivskriminalitet och exploatering av arbetstagare måste arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden stärkas. Utredningsförslagen ser TCO som ett viktigt steg i rätt riktning och TCO är därför överlag positiva till de förslag som utredningen lämnar för implementeringen av det nya blåkortsdirektivet.

TCO har skickat in ett yttrande till Justitiedepartementet om promemorian Genomförande av det nya blåkortsdirektivet

Övergripande synpunkter

En viktig fråga för TCO är att motverka och bekämpa förekomsten av arbetslivskriminalitet och exploatering av arbetstagare på arbetsmarknaden. En viktig åtgärd för att komma till rätta med dessa problem menar TCO är att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden.

Steg i rätt riktning för att skydda arbetskraftsinvandrare mot exploatering

Utredningen lämnar flera viktiga förslag som innebär förbättringar av, i det här fallet, så kallade högkvalificerade arbetskraftsinvandrares ställning. Eftersom blåkortsinnehavares status som högkvalificerade i sig inte är ett skydd mot olika former av exploatering så är förslagen som stärker deras ställning i promemorian högst välkomna. Förslagen ser vi som ett viktigt steg i rätt riktning och är därför överlag positiva till de förslag som utredningen lämnar för implementeringen av det nya blåkortsdirektivet.

En annan viktig fråga för TCO är kompetensförsörjningen. Ett viktigt steg för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen är att inrätta system som ökar möjligheterna att attrahera och behålla högkvalificerade med flera grupper av eftertraktade arbetstagare i Sverige. TCO:s uppfattning är att Sverige blir ett attraktivt arbetsland för eftertraktade utländska arbetstagare när vi kan erbjuda goda villkor, samt trygga och säkra arbetsförhållanden fria från utnyttjande av arbetstagare och arbetslivskriminalitet.

Läs hela remissvaret

Bild på Joakim Lindström

Utredare: a-kassa, arbetskraftsinvandring och digitalisering

Joakim Lindström