TCO:s remissvar på promemorian Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd

Arbetsmarknad

Remissvar

2023-09-21

TCO avstyrker förslaget till kunskapskrav för att beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Skälen till avstyrkandet är följande och nämns i huvudsak i utredningens konsekvensbeskrivning:

  • Ett kunskapskrav riskerar att försvåra arbetsgivarnas rekrytering av arbetskraft i en situation där det råder stor brist på arbetskraft inom flera sektorer på arbetsmarknaden.
  • Det saknas ett tydligt stöd för att ett kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd kommer att förbättra integrationen.
  • Förslagets får negativa konsekvenser för jämställdheten.

Läs hela remissvaret. 

Bild på Joakim Lindström

Utredare: arbetskraftsinvandring, arbetslivskriminalitet, digitalisering och omställning

Joakim Lindström