TCO välkomnar den europeiska arbetsmyndigheten

Arbetsmarknad

Pressmeddelande

2019-02-15

Igår avslutades förhandlingarna om en ny europeisk arbetsmyndighet. Det finns nu en preliminär överenskommelse på bordet. EU har ett regelverk som ska skydda och tillvarata arbetstagares rättigheter vid gränsöverskridande situationer. Dessa regler behöver genomföras bättre och mer effektivt för att främja den fria rörligheten och skapa en mer rättvis inre marknad. Den europeiska arbetsmyndigheten kommer att bidra till detta.

Myndigheten har tre huvudsakliga uppgifter. Ge information, genomföra medling mellan medlemsstater och genomföra gränsöverskridande arbetsplatsinspektioner inom EU.  

TCO har arbetat för att uppmuntra till frivillighet vad gäller medling och inspektioner. Det är viktigt att arbetet bygger  på samförstånd hos alla berörda parter då den svenska arbetsmarknadsmodellen förutsätter att parterna själva äger frågor kring vissa arbetsvillkor och att kollektivavtalen genomförs.  

- Den nya arbetsmyndigheten kommer att bidra till en bättre och mer rättvis fri rörlighet på den europeiska arbetsmarknaden, samtidigt som den respekterar den svenska partsmodellen, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO. 

TCO ser en möjlighet till ett nära samarbete mellan myndigheten och nationella myndigheter samt arbetsmarknadens parter, både på europeisk och nationell nivå, som kommer att gagna både företag och arbetstagare i Europa.