TCO välkomnar framsteg för tryggare anställningar på EU:s arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Pressmeddelande

2019-02-07

I natt kom Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen preliminärt överens om ett nytt direktiv om tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor för arbetstagare inom EU. TCO välkomnar överenskommelsen.

Direktivet innebär att fler människor på den europeiska arbetsmarknaden kommer att få en tryggare tillvaro genom att man får mer klarhet och förutsebarhet i sina arbetsvillkor, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark. Mer rättvisa villkor för arbetstagare leder dessutom till en sundare konkurrens för företagen på den inre marknaden.

Direktivet ger ett antal rättigheter till personer som står utanför den trygga arbetsmarknaden med tillsvidareanställning som utgångspunkt. Bland annat införs en rätt till max 6 månaders provanställning och till kompensation för inställda jobb. Det är rättigheter som kommer att omfatta många av de som arbetar i mer atypiska anlitandeformer som karaktäriseras av korta påhugg, korta planeringshorisonter för de som ska utföra uppgifterna och, i många fall, en otryggare tillvaro än för de traditionellt tillsvidareanställda. 

TCO var kritiska till EU-kommissionens ursprungliga förslag i de delar som inte respekterade den svenska partsmodellen.

- Efter ihärdigt påverkarbete har vi lyckats få EU att erkänna kollektivavtalens betydelse och roll, säger Eva Nordmark, TCO:s ordförande. 

Det innebär att arbetsmarknadsparterna har rätt att avvika från direktivets bestämmelser genom kollektivavtal. Detta är något TCO och övriga parter på svensk arbetsmarknad har kämpat för under hela lagstiftningsprocessen då den svenska arbetsmarknadsmodellen förutsätter att parterna själva äger frågan om anställningsvillkor fullt ut.

 - Vi är också väldigt nöjda över att vårt krav om att arbetstagarbegreppet fortsatt ska regleras i enlighet med nationell rätt har hörsammats, menar Eva Nordmark.

I Sverige är arbetstagarbegreppet tvingande och har utvecklats genom praxis. Begreppet har i Sverige hela tiden anpassats till utvecklingen på arbetsmarknaden, vilket är ett snabbt och flexibelt sätt att hantera förändringar.

Den preliminära överenskommelsen går nu till Europaparlamentet och rådet för slutligt antagande.

Kontakt:
Karin Emanuelli, kommunikationsstrateg, 0708-390206