Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Arbetsmarknad

Remissvar

2020-04-17

TCO välkomnar de presenterade förslagen och tillstyrker dem i sin helhet. Samtidigt vill vi betona att det är en brist att det i promemorian inte anges några skäl till att ersättningsnivån ska vara lägre än den normalt är vid tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Kostnadsuppskattningar av reformen hade också varit värdefullt.

TCO ser två skäl till att en lägre ersättningsnivå kan vara befogat. För det första av statsfinansiella skäl i händelse av att alla skolor och förskolor i landet behöver stängas i ett läge då kris råder i landet och det finns extra stora behov av offentliga resurser även inom många andra områden.

För det andra kan en högre självrisk vara befogat för tillfällig föräldrapenning vid stängning av skolor/förskolor, så att de föräldrar som har möjlighet att fortsätta arbeta till exempel hemifrån och/eller del av sin arbetstid faktiskt väljer att göra det.

Det framstår inte som helt oproblematiskt att ha skilda ersättningsnivåer för en ersättning som heter samma sak och utgår ifrån samma lagrum men beror på vilken orsak en försäkrad behöver vara hemma för vård av barn. Det kan vara krångligt både för den försäkrade och för Försäkringskassan.

Promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 finns här.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell