Viktiga steg i ny utredning om hot och våld mot tjänstemän

Arbetsmarknad

Pressmeddelande

2022-02-02

Utredningen om synen på hot och våld mot vissa tjänstemän som presenterades idag innehåller viktiga steg i rätt riktning. Men fler bör omfattas av det straffrättsliga skyddet och det förebyggande arbetet behöver förstärkas.

TCO anser att det är bra att det straffrättsliga skyddet stärks för bland andra personal i vården och inom socialtjänsten genom att det införs två nya brott. Men TCO vill att fler ska kunna skyddas i sin yrkesutövning.

Det är även positivt med hårdare straff för våld och hot som riktas mot journalister.

- Tjänstemännen utgör på många sätt demokratins ryggrad. Samtidigt utsätts journalister, sjuksköterskor och personal inom socialtjänsten allt för ofta för hot och våld i tjänsten. Det är allvarligt - inte bara för individen, utan också för demokratin, säger Therese Svanström, TCO:s ordförande.

Utredningen lägger förslag om en förstärkning av straffrätten. Men hot och våld är också ett allvarligt arbetsmiljöproblem inte minst när det kommer från tredje man, det vill säga från till exempel kunder, patienter och elever.

- Ingen ska behöva utsättas för våld och hot i sin yrkesutövning. Det är bra med skärpta straff men arbetsgivarens ansvar för att förebygga hot och våld måste också skärpas.

Några av TCO:s förslag:

  • Svensk lag bör slå fast allas rätt till ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier.
  • Det behövs en arbetsrättslig lagstiftning som ger skydd mot mobbning och trakasserier i arbetslivet och ger rätt till skadestånd för den som drabbas.
  • Arbetsgivarens ansvar för hot och våld från tredje man måste förtydligas och förstärkas i både arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen.
Bild på Matilda Uusijärvi

Kommunikationsstrateg (tjänstledig)

Matilda Uusijärvi