Arbetsmiljöverket har gjort om och gjort rätt – gällande skyddsombudens roll

Arbetsmiljö

Blogg

2023-03-02

Skyddsombud har rätt att företräda enskilda. I höstas skapade Arbetsmiljöverket oro och förvirring genom att påstå det motsatta. Något som gick emot etablerad praxis och ligger utanför det myndigheten har rätt att reglera. Arbetsmiljöverket backar nu. Rätt och bra, skriver TCO:s arbetsmiljöutredare Martine Syrjänen Stålberg.

Möjligen har du inte läst dokumentet jag tänker skriva om nu, men det behöver du inte heller, för det är inte längre giltigt. Det har upphävts av Arbetsmiljöverket. Du kanske inte heller har märkt av de effekter som dokumentet gav upphov till. Var då nöjd, och fortsätt som hittills! Men skulle du stöta på gnissel om huruvida skyddsombud har rätt att företräda enskilda individer – i till exempel rehabilitering och arbetsanpassning – då är det bra att veta att 1. De har det och 2. Arbetsmiljöverket nu gjort om och gjort rätt.

 

Inte Arbetsmiljöverkets uppgift att reglera skyddsombudens roll

Arbetsmiljöverket håller på och uppdaterar föreskrifter som gäller arbetsmiljöreglerna på landets arbetsplatser. I samband med att föreskrifterna om arbetsanpassning arbetades om för några år sedan togs nya interna riktlinjer (grundade i en rättsutredning) fram hos myndigheten, som avspeglade sig på hemsidan, i sociala medier, i rådgivning, och så småningom på arbetsplatserna.

Det började bli oro bland skyddsombud och arbetsmiljöombud, som kände att de inte kunde verka som förut. Det visade sig att de interna riktlinjerna innehöll formuleringar om skyddsombudens roll och företrädarskap – något som inte ligger på myndigheten att reglera. Arbetsmiljöverket ska möjliggöra skyddsombudens funktion utifrån arbetsmiljölagen och främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter, men skyddsombudsrollen hanteras av skyddsorganisationen och fackförbunden som har i uppdrag att utse dem.  

 

Arbetsmiljöverket backar efter omfattande kritik

Frågorna och kritiken har varit omfattande, och till slut har myndigheten lyssnat på oss. Den ifrågasatta rättsutredningen har nu upphävts av Arbetsmiljöverkets chefsjurist. Det betyder inte att alla frågor fått svar, men förhoppningsvis kan vi se den oroliga perioden med ifrågasättanden som en parentes. Nu kan arbetsgivare och skyddsombud fortsätta samverka på arbetsplatserna kring – bland annat – arbetsanpassning och rehabilitering, så som gjorts tidigare enligt väl etablerad praxis.

Vi är positivt överraskade över att Arbetsmiljöverket fattade detta kloka beslut. Det känns skönt att framöver kunna bortse från de felaktiga utgångspunkter, som fick så olyckliga effekter.

Arbetsmiljöverket har förtydligat sin ståndpunkt på sin hemsida, för den som känner sig berörd och vill läsa mer från källan: Arbetsmiljöverket utövar inte tillsyn över samverkansreglerna i arbetsmiljölagen - Arbetsmiljöverket (av.se)

Förhoppningsvis har detta nya beslut redan slagit igenom i Arbetsmiljöverkets egen rådgivning och agerande, så att arbetsmiljörollerna känns igen, att myndigheten kan fortsätta peka på skrivningar i arbetsmiljölagens samverkanskapitel (kap 6) och att samverkan kan fortsätta som vanligt.

 

Skyddsombud och arbetstagare behöver synas i föreskrifterna även fortsättningsvis

En annan förhoppning är att samma synsätt på skyddsombudens oberoende roll och vikten av samverkan inkluderas på ett tydligt och enhetligt sätt i den stora pågående regelstrukturrevideringen. Det är viktigt att skyddsombud och arbetstagare syns i föreskrifterna, precis som de gjort tidigare. Men det har vi inte sett fullt ut än. Arbetstagarorganisationernas kraftiga kritik kvarstår och det återstår för Arbetsmiljöverket att göra om och göra rätt där också. 

Bild på Martine Syrjänen Stålberg

Utredare: arbetsmiljö

Martine Syrjänen Stålberg