LO, TCO och Saco: Regeringens initiativ riskerar arbetsmiljön

Arbetsmiljö

Debattartikel

2023-10-26

Vi kan ge mängder av förklaringar till varför skyddsombud lämnar sina uppdrag och varför det är svårt att rekrytera nya. Uppdraget som skyddsombud är tufft och kräver ofta att man vågar lyfta svåra och obekväma frågor, skriver Göran Arrius, Saco, Susanna Gideonsson, LO och Therese Svanström, TCO i Altinget.

Artikeln är publicerad i Altinget 26 oktober 2023: LO, TCO och Saco: Regeringens initiativ riskerar arbetsmiljön - Altinget: Arbetsmarknad

På onsdagen firade vi Skyddsombudens dag. En dag för att uppmärksamma det enorma arbete som alla skyddsombud/arbetsmiljöombud gör för en bättre arbetsmiljö på Sveriges arbetsplatser. Utan dessa drygt 90 000 fackligt utsedda skyddsombud skulle mycket av det arbetsmiljöarbete som bedrivs idag inte komma till stånd eller bli betydligt sämre.

Samtidigt ser vi; LO, TCO och Saco som tillsammans representerar 3,6 miljoner arbetstagare i Sverige, med oro på hur regeringens olika initiativ långsiktigt kan påverka den svenska modellen för arbetsmiljöarbete negativt.

Förutom att välbehövliga anslagsökningar till Arbetsmiljöverket saknas har vice arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg gett samma verk uppdraget att utreda hur fler kan bli skyddsombud, oavsett ett fackligt medlemskap eller inte.

Precis som regeringen vill vi att fler ska engagera sig som skyddsombud och det är något vi arbetar med löpande.

Fundamenten riskerar att raseras

Grundläggande är att ansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren. Lika grundläggande är det överläge arbetsgivaren har gentemot arbetstagaren. Ett överläge som är själva orsaken till facklig organisering. En annan förutsättning är fungerande partssamverkan. Eftersom det fackliga uppdraget är en del av den svenska modellen, riskerar ett ingrepp i de fackligt anslutna skyddsombuden att rasera fundamenten för ett fungerande partsgemensamt utvecklingsarbete.

Skyddsombuden är allt från arkitekter till snickare, från barnskötare till läkare, från handläggare till svetsare. Anställda i alla sektorer och yrken, med en sak gemensamt. De är experter på den egna arbetsmiljön, för de arbetar i den. Det finns inga oberoende experter som vet mer om hur den psykosociala arbetsmiljön är på en viss arbetsplats, eller om nödvändig skyddsutrustning saknas på en annan. Skyddsombuden är valda av sina arbetskamrater och har ett ansvar för samtliga anställda, medlemmar i facket eller inte. De avstyr allvarliga olyckor, deltar vid riskbedömningar och förbättrar trivsel och säkerhet dagligen. De kan ofta göra det i god samverkan med arbetsgivaren, men ibland också i oenighet med den samme.

Svårt att stå ensam

Vi kan ge mängder av förklaringar till varför skyddsombud lämnar sina uppdrag och varför det är svårt att rekrytera nya. Uppdraget som skyddsombud är tufft och kräver ofta att man vågar lyfta svåra och obekväma frågor. För att kunna och våga göra detta är den trygghet det ger ett skyddsombud att vara medlem i och utsedd av en facklig organisation grundläggande. Dels omfattas du då som skyddsombud av facklig förtroendemannalag, dels kan du få utbildning, rådgivning och stöd från din fackliga organisation.

Det ger också styrka att ta strid mot de arbetsgivare som inte tar sitt arbetsmiljöansvar på allvar. Hjälp med förhandlingsinsatser, tolkningsföreträden och drivande av rättsliga processer kan i värsta fall behövas. Om skyddsombuden lämnas utan allt detta är det ett hårt slag mot arbetsmiljön på svenska arbetsplatser. Det är svårt för ett ensamt skyddsombud utan facklig förankring eller stöd att klara uppdraget.

Vi deltar gärna i en diskussion om vad som krävs för att fler ska vilja och kunna engagera sig som skyddsombud. Men poängen med fler skyddsombud är inte bara att de ska vara fler.

De ska kunna föra arbetstagarnas talan, vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall och bidra med egna perspektiv och insikter för att uppnå en god arbetsmiljö i samverkan med arbetsgivaren. Det gör skyddsombuden bäst med en facklig organisation i ryggen.

Läs artikeln i Altinget.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström