TCO: Mer måste göras för att få stopp på hot och våld i arbetslivet

Arbetsmiljö

Debattartikel

2021-10-28

En utredning som överlämnats till regeringen konstaterar att det inte finns några hinder för Sverige att ratificera ILO-konventionen om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. Ratificeringen är ett angeläget och självklart steg i arbetet för en ökad trygghet i arbetslivet, särskilt för utsatta yrkesgrupper. Men utredningens övriga förslag är få och inte tillräckliga, skriver TCO:s Lise Donovan.

Hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem och den olycksorsak som ökat mest i arbetslivet de senaste 15 åren. Det förekommer inom de flesta branscher och är ett allvarligt samhällsproblem som tyvärr blivit allt vanligare. Det drabbar allt från poliser och sjukvårdspersonal till journalister, socialsekreterare och tjänstemän i både privat och offentlig sektor.

Allvarlig utveckling

Nästan tre av tio svenska journalister hade hotats, enligt en undersökning från Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (2019). Runt sju av tio hade fått motta nedsättande kommentarer de senaste 12 månaderna. Även Vårdförbundets medlemmar är utsatta. I en undersökning från Novus (2020) svarade fyra av tio att muntliga hot förekommer minst någon gång per år på arbetsplatsen. Samtidigt anger allt fler poliser att de utsatts för hot, våld och annan otillbörlig påverkan, enligt Polisförbundet.

Utvecklingen är allvarlig både för individen som drabbas och för samhället, eftersom de som drabbas inte sällan är yrkesgrupper som arbetar i samhällets och demokratins tjänst.

Behövs kraftfullare åtgärder

Den 26 oktober överlämnades en utredning till regeringen som innebär att Sverige kan ratificera ILO-konvention 190 om att avskaffa våld och trakasserier i arbetslivet. Det är ett positivt första steg, men det behövs mer kraftfulla åtgärder och sådana förslag saknas i utredningen.

TCO har flera förslag på vad som skulle kunna göras för att förbättra utvecklingen, förslag som utredningen tyvärr valt att inte utreda och gå vidare med:

  • Svensk lag bör slå fast allas rätt till ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier.
  • Det behövs en arbetsrättslig lagstiftning som ger skydd mot mobbning och trakasserier i arbetslivet och ger rätt till skadestånd för den som drabbas.
  • Arbetsgivarens ansvar för hot och våld från tredje man, det vill säga från till exempel kunder, patienter och elever, måste förtydligas och förstärkas i både arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen.

TCO uppmanar regeringen att snarast lägga fram frågan om ratificering till riksdagen, men också att gå vidare med mer kraftfulla åtgärder än det som föreslås i utredningen.

 

Publicerad i Altinget 28/10 2021

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan