Frågan om minimilöner är långt ifrån avgjord

Arbetsrätt, EU

Blogg

2020-02-26

TCO, SACO och LO röstade nej när Europafacket i förra veckan röstade om en gemensam syn på kommissionens initiativ om minimilöner som regleras på EU-nivå, något vi inte kan ställa oss bakom. Men frågan är långt ifr

Ibland går det inte som man vill. Vår europeiska fackliga samarbetsorganisation genomförde i förra veckan en första omröstning om hur organisationen ska ställa sig till EU-kommissionens aviserade initiativ om att reglera minimilöner på EU-nivå. En majoritet sade ja till EU-reglerade minimilöner, men de svenska centralorganisationerna – TCO, LO och Saco – röstade nej och kan inte ställa sig bakom Europafackets position. Även centralorganisationerna från Danmark, Norge, Island och ett par ytterligare länder röstade nej.

Det är ingen hemlighet att det finns olika syn på den här frågan i olika europeiska länder. Och det är inte så konstigt. I många länder har arbetstagarna det riktigt tufft, de har inte haft en positiv löneutveckling på länge och de saknar ofta fungerande samarbeten mellan parterna på arbetsmarknaden. Men att tro att det går att lösa genom att EU beslutar om att införa minimilöner, och dessutom hur höga de ska vara, är inte särskilt genomtänkt.

En gemensam minimilön riskerar att slå mot löntagare i Norden, där starka parter tecknar avtal utan att staten intervenerar. Den modellen har också visat sig enormt effektiv för att anpassa arbetsmarknaden till förändringar i omvärlden. Men förslaget kan också slå helt snett i till exempel Bulgarien, där resultatet kan bli ännu lägre minimilön än den som gäller idag. Men framför allt menar TCO och övriga skandinaviska fack att EU inte har rätt att besluta i den här frågan.

Det finns annat EU kan göra för att bidra till bättre villkor för arbetstagare och som dessutom bidrar till konkurrenskraftiga ekonomier i Europa. Ett exempel är att EU aktivt kan stötta samarbeten mellan fack och arbetsgivare med mål att främja kollektivavtal som ger resultat. Men då måste EU:s socialfond också bli en tydlig prioritering i EU-budgetförhandlingarna.

Frågan om minimilöner på EU-nivå är långt ifrån avgjord - det här var bara det första steget i en lång samrådsprocess som fortsätter under året. TCO kommer tillsammans med LO, SACO och övriga skandinaviska fack att fortsätta att driva vår position, förhoppningsvis med fler fackliga organisationer från andra länder men också tillsammans med arbetsgivarna, ledamöter i Europaparlamentet och den svenska regeringen.

Bild på Oscar Wåglund Söderström

Internationell chef

Oscar Wåglund Söderström