Digitalisering av välfärden kräver kompromisser

Demokrati

Debattartikel

2022-10-14

Ökad digitalisering i välfärdssektorn har stor potential att förbättra välfärden genom ökad kvalitet, tillgänglighet, effektivitet och bättre arbetsmiljö. För detta behövs bred politisk samsyn, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström i en debattartikel i Arbetsvärlden på temadagen "Digital idag".

Idag den 14 oktober är den årliga temadagen om digitaliseringens möjligheter och utmaningar – Digital idag. Under en dag varje år görs en gemensam kraftsamling mellan näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhället för att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, där alltmer av arbetslivet och vardagen är digital. Digitalisering och nya tekniska landvinningar i sig är verktyg som skapar stora möjligheter till effektivisering och till att frigöra mänskliga resurser som kan ägna tid åt det som robotar eller annan teknik ännu inte klarar – empati, omsorg och humanitet. För att lyckas ta till vara den möjligheten behövs en tydlig färdriktning, en politisk vision – om att vi har möjligheten att med hjälp av ny utveckling och innovation skapa ett ännu bättre samhälle.

Få karakteriserar valrörelsen som präglad av just visioner. Retorik i valrörelser är en sak, nu krävs det handling av våra valda företrädare för att lösa de samhällsutmaningar vi har framför oss. En sådan är organisering och utvecklingen av välfärden. Vår gemensamma välfärd gör Sverige till ett av världens bästa samhällen att leva i. Men såväl samtidens som framtidens utmaningar kräver att välfärden hela tiden måste utvecklas.

Ökad digitalisering i välfärdssektorn har stor potential att förbättra välfärden genom ökad kvalitet, tillgänglighet, effektivitet och bättre arbetsmiljö, det konstateras i den rapport IVA presenterade innan sommaren som TCO medverkar i. Men för att få kraft i en sådan utveckling räcker det inte med kunskap och fakta, politiken måste skapa förutsättningar för en fungerande digitalisering inom offentlig verksamhet.

Det finns en stark förväntan på ökad digitalisering för att på ett enkelt och likvärdigt sätt kunna ta del av välfärden. Redan i dag används digitala lösningar, men många upplever att tjänsterna inte alltid lever upp till deras förväntningar. Det har blivit särskilt aktuellt mot bakgrund av pandemin och större krav på fysisk distansering.

Väljarna inser att för att kunna skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för digitalisering och teknikutveckling behövs bred politisk samsyn, det visar en ny undersökning från TCO som frågat väljarna om synen på valrörelsen och hur de önskar att politiken ska ta sig an samhällsutmaningarna. Drygt två tredjedelar (64 procent) av väljarna tycker det är viktigt att partierna hittar breda överenskommelser inom digitalisering, till exempel möjligheter för svenska företag och offentlig sektor att dra nytta av morgondagens teknik.

Det finns också ett tydligt medskick från väljarna att breda överenskommelser generellt är att föredra framför att de politiska besluten ska utformas exakt såsom man önskar. Nästan var fjärde väljare (23 procent) säger att det är mycket viktigt att det parti man röstat på hittar breda överenskommelser över blockgränsen, men knappt en av tio (9 procent) vill att det egna partiet ska låta bli att kompromissa med sin sakpolitik – även om det innebär att långsiktiga lösningar inte är möjliga.

Den förra mandatperioden präglades av ett parlamentariskt läge där regeringsmakten hängde på ett mandat i riksdagen. Även de kommande fyra åren ser ut att utmärkas av ett bräckligt parlamentariskt läge. Men nu är det viktigt att politiken förmår att skapa prestigelösa överenskommelser över blockgränserna som ger stabila och långsiktiga förutsättningar för de investeringar och den utveckling som måste göras – bland annat inom digitaliseringens område.

Läs artikeln på Arbetsvarlden.se

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström