Hot och våld mot tjänstemän - hur möter vi ett växande problem för demokratin?

Demokrati

Event

2022-05-17

Välkommen till ett TCO-seminarium den 17 maj, om hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och vad det innebär för demokratin.

Flera för samhället viktiga yrkesgrupper utsätts allt oftare för hot och våld i sina arbeten. Det handlar till exempel om poliser, sjuksköterskor och andra anställda i offentlig sektor. Även journalister och kulturutövare drabbas. Det är tydligt att detta är ett växande problem.

För att uppmärksamma problemet och diskutera vad som kan göras för att stärka tjänstemän i deras yrkesroll håller TCO ett seminarium.

Under seminariet berättar Johanna Skinnari, utredare och biträdande enhetschef på BRÅ, om aktuell forskning på området. Viktoriya Levin, socialsekreterare i Göteborgs stad, Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud Polisförbundet och Linda Orrvik, specialistsjuksköterska, kommer att dela med sig av exempel från verkligheten. 

Det följs av ett panelsamtal med TCO:s ordförande Therese Svanström, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Liberalernas partiledare Johan Pehrson och SKR:s 1:e vice ordförande Carola Gunnarsson

Moderator för seminariet är Oscar Wåglund Söderström, internationell chef på TCO.

Seminariet sänds även live och kan ses i efterhand på denna sida. 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström

Bild på Oscar Wåglund Söderström

Internationell chef

Oscar Wåglund Söderström