Ny rapport – Hur stärker vi tjänstemannen som samhällsbärare? En analys av konsekvenserna med ett utvidgat tjänstefelsansvar

Demokrati

Pressmeddelande

2024-04-17

I februari tillsatte regeringen en utredning som ska titta på hur tjänstefelsansvaret kan utökas. Som skäl uppges bland annat att det ska bidra till en starkare förvaltning och en ökad rättssäkerhet. I dag släpper TCO en rapport där konsekvenserna av ett utvidgat tjänstefelsansvar analyseras.

– Tidöpartierna vill med sitt förslag om ett utökat tjänstefelsansvar stärka förtroendet för den offentliga förvaltningen och stärka medborgarnas rättssäkerhet. Det är mycket viktiga frågor ur ett demokratiskt perspektiv. TCO ser dock att förslaget kan ha rakt motsatt effekt. Det är också viktigt att komma ihåg att tjänstemannaansvaret redan i dag är omfattande. Den som begår ett fel i tjänsten kan bli varnad, avskedad eller dömas till fängelse, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Regeringen tillsatte i februari 2024 en utredning som ska ta ställning till om det personliga straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör utvidgas. Regeringen har ibland använt formuleringar som att återinföra eller införa ett tjänstemannaansvar. Tjänstemannaansvaret har dock aldrig tagits bort och är redan i dag omfattande. Den som begår ett fel i tjänsten kan bli varnad, avskedad eller dömas till fängelse. Frågan om ett utökat tjänstefelsansvar utreddes även så sent som 2022. Den utredningen landade i att ett utökat tjänstefelsansvar inte var lämpligt.

Regeringen anger som ett tungt skäl att offentlig verksamhet ska bedrivas på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Det är goda ansatser som TCO ställer sig bakom. TCO gör dock bedömningen att ett utökat tjänstefelsansvar skulle försvaga snarare än stärka såväl den offentliga förvaltningen som tjänstemännen och uppmanar därför regeringen att avstå från att utvidga tjänstefelsansvaret. TCO ser framför allt tre risker med ett utvidgat tjänstefelsansvar: längre handläggningstider och minskad effektivitet, förvärrad osäkerhets- och tystnadskultur och större svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

–  Ett utökat tjänstefelsansvar kan leda till att handläggningstiderna blir längre, att tjänstemän inte vågar rapportera felaktigheter och att kompetensbristen förvärras. Sammantaget skulle detta leda till att kvaliteten i servicen till medborgare försämras och att förtroendet för den offentliga förvaltningen minskar, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Hur stärker vi tjänstemannen som samhällsbärare?

I stället borde fokus vara på att stärka de offentliga tjänstemännen i sin yrkesutövning. I rapporten listar TCO fyra förslag om vad regeringen kan göra för att stärka tjänstemännen i sin roll och som samhällsbärare:

  1. Ge tjänstemännen rätt förutsättningar att utföra sitt arbete.
  2. Ta fram en nationell strategi mot hot och våld i arbetslivet.
  3. Motverka tystnadskultur och utöka meddelarskyddet.
  4. Förbättra och utöka tjänstemannautbildningen för offentliganställda tjänstemän.
Bild på Tora Heckscher

Presschef

Tora Heckscher

Läs rapporten: Hur stärker vi tjänstemännen som samhällsbärare?

Hur ser de olika delarna av tjänstemannaansvaret ut i dag? Vilka konsekvenser kan ett utökat tjänstefelsansvar få? Vilka åtgärder kan i stället vidtas för att öka rättssäkerheten och förtroendet för den offentliga verksamheten?