TCO vill påminna riksdagsledamöterna om de viktiga frågorna för tjänstemännen

Demokrati

Nyhet

2022-09-27

När riksdagen öppnas i dag möts de 349 ledamöterna av ett brev från TCO:s ordförande Therese Svanström. "Jag och TCO vill gärna påminna om några frågor som är viktiga för våra tolv förbund och de 1,2 miljoner medlemmarna", skriver hon bland annat. Läs brevet i sin helhet här.

Therese Svanström ordförande TCO

Hej!

Vi i TCO vill gratulera dig till förtroendet från väljarna och till uppdraget som ledamot av Sveriges riksdag. Det är just nu en osäker tid i omvärlden och i Sverige, och många avgörande frågor kommer att ligga på ditt och kammarens bord den kommande mandatperioden.

Jag och TCO vill gärna påminna om några frågor som är viktiga för våra tolv förbund och de 1,2 miljoner medlemmarna. Förbundens medlemmar är samhällsbärare som arbetar i samtliga sektorer och de finns i alla kommuner från norr till söder. De är villiga skattebetalare men vill också känna trygghet när livet vänder; när de blir sjuka, arbetslösa, föräldrar, eller när de blir pensionärer. Under tider av osäkerhet är det särskilt viktigt att trygghetssystemen levererar. Det är också viktigt med ett välfungerande system för omställning, när både klimatet och digitaliseringen ställer nya krav på kompetens, kunskap och färdigheter. En god arbetsmiljö och ett arbetsliv fritt från hot och våld, rimliga trygghetssystem och stöd för kompetensförsörjning och omställning är grunden för framtidens hållbara arbetsliv. Här finns mycket att göra de närmsta åren.

Jag vill också ta tillfället i akt att peka på vikten av breda överenskommelser för att reformer ska hålla över tid. Den förra mandatperioden präglades av ett parlamentariskt läge där regeringsmakten hängde på ett mandat i riksdagen. Även de kommande fyra åren ser ut att utmärkas av ett skört parlamentariskt läge. Den som vill skapa långsiktiga, större reformer som håller över tid, gör klokt i att finna breda överenskommelser. Det finns också ett starkt väljarstöd för det, visar en eftervalsundersökning Novus gjort på uppdrag av TCO. En större vilja till samarbete och gemensamt ansvarstagande kan också bidra till en minskad polarisering som gynnar demokratin.

TCO står gärna till förfogande som en konstruktiv aktör i våra prioriterade frågor och vi bidrar också gärna med en arena för att föra samtal om breda överenskommelser. Jag ser fram emot att träffa många av er framöver, hos oss på TCO eller i andra sammanhang.

 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström