Vi förtjänar trygghet – inte politisk pajkastning

Demokrati

Debattartikel

2023-06-13

Alla insatser mot våldet är viktiga. Men vad som saknas är den politiska samlingen och viljan att från politiskt håll tillsammans visa att man menar allvar. Politiker måste tillsammans lyssna in experter, lyssna in polisen, civilsamhället och de brottsförebyggande organisationerna, skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Publicerad i Expressen 13/6 2023. 

Vi lägger en fruktansvärd helg bakom oss. En helg som för några familjer innebär att livet aldrig blir detsamma. Datum och klockslag som innebär ett före och ett efter att deras barn mördades. Mitt i tider av sommarlov, ljumma vindar och soliga dagar dödas unga människor med knivar och skjutvapen. Liv som skulle ha levts, men släcktes allt för tidigt.

Sverige märker ut sig i Europa. Det dödliga våldet finns över hela Sverige, i många medelstora städer. I vår huvudstad. Det är brutala mord som påverkar hela samhället. Vi har sett hur det dödliga våldet kryper längre ner i åldrarna och att de senaste tjugo årens utveckling när det kommer till kriminalitet på många sätt saknar motstycke. Tryggheten pressas tillbaka när kriminella gäng vinner mark och deras rekrytering av unga fortsätter vara framgångsrik. Vi har allvarliga problem, utan enkla svar.

Allt detta vet vi och när det kommer till fördömandet av våldet är vi många som kan samlas bakom det. Även från politiskt håll.

Självklart är detta inte en utveckling någon önskar. Det drabbar familjer, enskilda människor likaså, det påverkar hela samhällen och oss som land. Barn rycks bort alltför tidigt och många oskyldiga drabbas. Lekplatser har kulhål i klätterställningarna, vi får rapporter om att allt fler unga – inte minst flickor – bär kniv. Det låter inte som Sverige. Men det är Sverige.

Regeringen har kommit med flera förslag på skärpta straff, ytterligare preventiva tvångsmedel, förändringar i sekretessen och andra åtgärder för att vända utvecklingen. Alla insatser är viktiga. Men vad som saknas är den politiska samlingen och viljan att från politiskt håll tillsammans visa att man menar allvar.

Det är nu ett år sedan valet, och i valrörelsen var tonläget uppskruvat. Det kastades anklagelser från både höger och vänster, och tyvärr har det fortsatt så. Det finns ingen tendens till samling. Till att vilja sitta ner och tillsammans lösa frågan.

Trygghet är en av de viktigaste frågorna, så också för alla de 1,2 miljoner människor som är medlemmar i något TCO-förbund. Tillsammans med sjukvård och miljö kommer frågan om lag och ordning – alltså trygghetens förutsättning – på platserna ett, två och tre. Lag och ordning kommer alltså näst högst när våra medlemmar rangordnar politiska frågor. Det är en tydlig signal till samtliga politiska partier att fortsätta prioritera frågan.

Men, lika viktigt är att nio av tio, sett till allmänheten, vill att riksdagspartierna kommer överens i viktiga frågor. Man vill alltså att politiker kommer överens. Att det finns gemensamma förslag och gemensam handlingskraft. Konfliktlinjen är alltså inte något som uppskattas av väljarna. Därtill svarade drygt hälften i en undersökning TCO gjorde efter valet att politiska partier i riksdagen var dåliga eller mycket dåliga på att hitta breda överenskommelser förra mandatperioden. Det förpliktigar inför den mandatperiod vi nu är ett år in i.

Människor förtjänar att få tryggheten tillbaka. När barn dör och familjer får sin framtid grusad, när gäng sprider skräck i hela bostadsområden, då måste ledande politiker måste lägga prestigen åt sidan och komma samman. Visa att mot gängen finns en gemensam strategi och en gemensam handlingsplan.

Självklart ska inte alla frågor landa i breda överenskommelser. Det behöver finnas alternativ för människor att ta del av och värdera. Det är en grundbult i ett demokratiskt system. Men den organiserade brottsligheten och det dödliga våldet är en fråga där processen kräver samling och att stridsyxan grävs ned. Politiker måste tillsammans lyssna in experter, lyssna in polisen, civilsamhället och de brottsförebyggande organisationerna. Det är många olika lösningar, under lång tid som kommer att behövas. Och det måste finnas uthållighet – politiken kan inte ändras vart fjärde år.

Vår uppmaning till politikerna efter denna helg är enkel. Samla brett över partigränserna, involvera dem som har kunskap inom TCO-familjen, som poliser, socialsekreterare, vårdpersonal och andra tjänstemän vars jobb det är att bidra till större trygghet. Visa att viljan att skapa trygghet är gemensam, att det finns framtidstro mitt i detta mörker. Att vi är många som både kan och vill vara en del av lösningen. Detta är en uppgift som kommer att kräva lite mer av oss, men det är genom att visa tillit till varandra och tillsammans som vi kommer att lösa den.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström