EU-kommissionen: Kompetens är i fokus för 2023

EU

Blogg

2022-09-23

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen pekar ut 2023 som Europaåret för kompetens. Mer investeringar behövs i utbildning och fortbildning, och Europa behöver bli mer attraktivt för kompetent arbetskraft.

”State of the Union”. Låter som något pampigt. Här tänker nog många på den amerikanske presidentens allvarsamma tal från kongressen, något vi sett både i verkligheten och i TV-serier som Vita huset och House of Cards.

Och det är något stort och viktigt, men den här gången var det EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som lade ut texten om utmaningarna för Europa och de frågor som kommissionen kommer att fokusera på det närmaste året.

I centrum stod förstås kriget i Ukraina och energikrisen, men också Europas värderingar och försvaret av demokratin. ”Det här är ett krig mot vår energi, mot vår ekonomi, mot våra värden och mot vår framtid. Det handlar om autokrati mot demokrati”, sade von der Leyen och betonade hur Europa har bistått Ukraina med vapen, pengar, genom flyktingmottagning och infört historiens tuffaste sanktioner mot Ryssland. Hon underströk att engagemanget för Ukraina är långsiktigt och att landet ska få tillgång till EU:s inre marknad.

Stärkt konkurrenskraft och kompetensbristen ett bärande tema

Kommissionsordföranden konstaterade att arbetslösheten i EU är rekordlåg och att utmaningen nu är bristen på kompetens. ”Vi behöver ett gynnsamt företagsklimat, en arbetskraft med rätt kompetens och tillgång till råvaror för vår industri. Det saknas såväl lastbilschaufförer, servitörer och flygplatspersonal som sjuksköterskor, ingenjörer och IT-tekniker. Europa behöver alla – både lågutbildade och högutbildade”, sade von der Leyen. Här nämndes ett par fokusområden:

 • Mer investeringar behövs i utbildning och fortbildning – i samarbete med företagen och i samklang med de arbetssökandens egna mål och önskemål för sina yrkesliv.
 • Locka arbetskraft med rätt kompetens från andra länder. Europa måste bli mer attraktivt för kompetent arbetskraft, och kvalifikationer behöver erkännas på ett bättre och snabbare sätt i Europa.

För att sätta kompetensbristen på agendan utropar kommissionen 2023 till Europaåret för kompetens.

Beroende av diktaturer ett problem

Von der Leyen varnade också för att beroendet av gas från Ryssland håller på att övergå i ett beroende av en annan diktatur – Kina. När EU ställer om det alltmer fossilfritt krävs batterier och halvledare, som i sin tur innehåller jordartsmetaller som framför allt produceras i Kina. Detta vill kommissionen lösa både genom mer bearbetning av metaller i Europa, och genom fler frihandelsavtal med likasinnade partners.

”Vi får inte glömma att utländska envåldshärskare har sikte på våra egna länder”, sade von der Leyen och pekade på den omfattande desinformationen som riktas mot EU från Ryssland och Kina. Här aviserade hon ett paket för försvar av demokratin, som framför allt fokuserar på dolt utländskt inflytande och tvivelaktig finansiering. Om än i mycket kortfattade ordalag lovade von der Leyen även att kommissionen alltid kommer att kräva ett oberoende rättsväsende i EU-länderna, och aviserade ett åtgärdspaket för bekämpning av korruption.

Så vad ska vi säga om årets State of the Union?

Ja, det var ett tal präglat av värderingar, om vikten av att Europa står enat i den mörka tid där vi nu befinner oss. Om kampen mellan demokrati och diktatur, och vikten av att Europa måste välja demokratiska partners framför Kina och Ryssland, när det gäller energi, råvaror, handel och annat samarbete.

En viktig ”take-away” är att von der Leyen tog upp bristen på kompetens och arbetskraft som den stora utmaningen på arbetsmarknaden. Här har EU begränsade möjligheter att agera, men TCO har under 2022 i många sammanhang lyft vikten av att EU-länderna har system för omställning och kompetensutveckling på plats, och att man måste underlätta för kvinnor att heltidsarbeta. Här krävs omfattande insatser, där EU kan stötta ekonomiskt, göra rekommendationer till medlemsländerna och visa på goda exempel. TCO har även föreslagit att kompetensförsörjning bör vara en av prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet i vår. Vi kommer förstås att fortsätta lyfta dessa frågor under Europaåret för kompetens 2023.

Kommissionens markering att EU bör välja samarbete med demokratier framför Ryssland och Kina är förstås välkommet. Samtidigt ser vi tendenser till en mer interventionistisk politik i EU med satsning på egen produktion i stället för att lita till den globala handeln. Det är viktigt att idéer om ”strategisk autonomi” och ”suveränitet” för EU inte innebär ökad protektionism och statsdirigerad industripolitik, utan att man fortsätter förhandla frihandelsavtal och verkar för en regelbaserad världshandel. Därför var det positivt att von der Leyen just nämnde några av EU:s pågående frihandelsavtalsförhandlingar – avtalen är dessutom viktiga verktyg för att stärka respekten för arbetstagares rättigheter i partnerländerna.

Tyvärr var rättsstats- och demokratiproblemen i Polen och Ungern märkbart frånvarande i talet. Här är det viktigt att det svenska ordförandeskapet fortsätter driva en tuff linje, som innebär att länder som inte sköter sig fortsatt hålls under lupp och att EU-medel hålls inne.

Lista med initiativ för 2023

I samband med talet släppte kommissionen en lista med initiativ som kommer att presenteras under 2023. Här är några som TCO kommer att hålla koll på framöver:

 • Stödpaketet för små och medelstora företag
 • Förslag till Europaåret om kompetens
 • Helhetsöversyn av den fleråriga budgetramen 2021-2027
 • Översyn av den ekonomiska styrningen
 • Ram för inkomstbeskattning för företag i Europa
 • Uppdatering av sanktionssystemet för mänskliga rättigheter
 • Erkännande av tredjelandsmedborgares kvalifikationer
 • Paket om försvar av demokratin, inklusive skydd mot dolt utländskt inflytande
 • Paket för bekämpning av korruption
Bild på Oscar Wåglund Söderström

Internationell chef

Oscar Wåglund Söderström