TCO deltar på Europafackets kongress 2023

EU

Nyhet

2023-05-23

TCO deltar med en delegation när Europafackets 15:e kongress hålls i Berlin den 23–26 maj. TCO:s ordförande Therese Svanström leder delegationen.

Nästan 100 fackliga organisationer från 41 europeiska länder möts på Europafackets kongress i Berlin, som även är ett 50-årsjubileum för Europafacket. 

Under kongressen kommer ett brett spektrum av frågor diskuteras och behandlas, bland annat kompetensförsörjning, demokrati, jämställdhet och grön omställning. Kongressen kommer även besluta om en handlingsplan för 2023–2027, som utgör kärnan i Europafackets arbete. 

– De fackliga utmaningarna är i mångt och mycket gemensamma, och därför behöver den europeiska fackföreningsrörelsen hålla ihop. Det behövs en facklig agenda i EU som driver på för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och samtidigt respekterar nationella partsmodeller, säger TCO:s ordförande och delegationsledare Therese Svanström. 

TCO-delegationen består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Ordinarie ledamöter

  1. Therese Svanström, TCO
  2. Theres Sysimetsä, Unionen
  3. Genc Beqiri, Vision
  4. Johan Lindgren, Tull-Kust
  5. Ulrika Boethius, Finansförbundet
  6. Sineva Ribeiro, Vårdförbundet
  7. Simon Norrthon, Scen & Film

Suppleanter

  1. Martin Jefflén, Unionen
  2. Dalia Eid, Vision

Läs mer om kongressen och följ den live.

Så arbetar TCO i EU

Beslut som tas på EU-nivå har stor påverkan på svensk arbetsmarknad och på människors vardag. Därför arbetar TCO för ett EU som värnar fri rörlighet, trygga jobb, nationella partsmodeller och samverkan mellan arbetsmarknadens parter i ett demokratiskt, socialt och jämställt Europa.

Bild på Axel  Eriksson

Kommunikatör

Axel Eriksson