Dags att nå målet om ekonomisk jämställdhet

Jämställdhet

Debattartikel

2023-02-27

För att kunna bestämma över sitt eget liv och försörja sig själv utan att vara ekonomiskt beroende av någon annan är det avgörande att finnas på arbetsmarknaden och få betalt för det arbete man utför, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström och TCO Gävleborgs ordförande Tord Fredriksen i en debattartikel i Gefle Dagblad.

När det kommer till familjens livspussel är det ofta kvinnor som tar större ansvar genom deltidsarbete, lång föräldraledighet, vabben, vobben och alla andra små anpassningar vi gör när vi blir föräldrar. Detta får negativa konsekvenser för kvinnors inkomst och hälsa på både kort och lång sikt. 

Därför är det med oro TCO konstaterar att föräldraledigheten i Gävleborg är ännu mer ojämställd än vad som syns i statistiken.

Här i Gävleborg är kvinnor borta från arbetet i 9,2 månader under ett barns två första år om man ser till betald föräldraledighet. Den siffran stiger till 12,8 månader när den obetalda ledigheten räknas in. För män är motsvarande siffror 2,1 och 2,9 månader. Kvinnor i Gävleborg är alltså frånvarande från jobbet utan ersättning under längre tid än män är föräldralediga både med och utan ersättning. Detsamma gäller i landet som helhet.

Dessutom har skillnaden mellan kvinnors och mäns andel obetald föräldraledighet ökat de senaste sex åren, där kvinnors andel obetald ledighet ökar mer än männens. Det pekar på att gapet kan bli än större om trenden fortsätter.

TCO menar att lika möjligheter att arbeta och få ihop livspusslet är helt central för ekonomisk jämställdhet. Alla föräldrar ska kunna kombinera arbete och föräldraskap. I dag är det främst kvinnor som anpassar arbetslivet då de blir föräldrar och det är tveklöst så att ojämställd föräldraledighet påverkar kvinnors karriär, inkomst och slutligen pension negativt. För att förändra detta krävs både politiska reformer och förändrade normer. Inte minst på arbetsplatserna.

Det behövs politiska reformer som underlättar för alla föräldrar att få ihop livspusslet med arbete och föräldraskap under barnens uppväxt, utan att gå ner i arbetstid eller hamna i skadlig stress och ohälsa. Det behövs också reformer som gör att föräldrar delar lika på föräldraledigheten när barnen är små.

TCO är för en tredelning av föräldraförsäkringen, men det finns även andra sätt att öka takten mot jämställd fördelning av föräldraledigheten som uppmuntrar föräldrar att dela mer lika. Även arbetsgivares agerande är viktigt.

Om fler män i Gävleborg tar en större del av föräldraledigheten och ansvaret för barnen när de växer upp slipper kvinnor i Gävleborg halka efter inkomstmässigt när barnen kommer. Arbetsgivare kan också bidra genom att se till att ha samma förväntningar på sina anställda när de blir föräldrar oavsett om det är en kvinna eller man.

Vi ser att de steg mot ökad jämställdhet som redan är gjorda tyvärr inte kan tas för givna. Därför är det nu dags för nya steg för att nå målet om ekonomisk jämställdhet. Det tjänar både kvinnor, män och Sverige som land på.

Therese Svanström

TCO:s ordförande

Tord Fredriksen

ordförande TCO Gävleborg

 

Läs artikeln i Gefle Dagblad: Dags att nå målet om ekonomisk jämställdhet – Gefle Dagblad (gd.se)

Bild på Jennie Zetterström

TF Presschef

Jennie Zetterström