Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Jämställdhet

Pressmeddelande

2021-04-20

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

– Den ojämna fördelningen av föräldraledighet är en viktig förklaring till dagens inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Kvinnors inkomst faller när barnen kommer och inkomstgapet består under lång tid, ibland livet ut, säger Therese Svanström som är ordförande i TCO.

Trots möjligheten att dela lika på föräldraledigheten är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

– Det val som många föräldrar har på en arbetsplats är att pappor kan vara föräldralediga lika länge som andra pappor, och mammor kan vara föräldralediga lika länge som andra mammor. En pappa som väljer en föräldraledighet som på hans arbetsplats anses vara för lång blir straffad karriärmässigt och lönemässigt, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

För att nå en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten behöver vi arbeta både med normer och reformer.

– Det har gått mer än fem år sedan riksdagen röstade ja till den tredje reserverade månaden i föräldraförsäkringen. Nu är det dags att ta ytterligare steg som tydligt signalerar att jämställt föräldraskap är målet i Sverige. En tredelning av föräldraförsäkringen skulle vara en bra start, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Mer om TCO:s jämställdhetsindex

Genom TCO:s jämställdhetsindex följer vi med start 2006 utvecklingen av hur kvinnor och män delar på dagarna. Vi kan konstatera att pappors uttag fortsätter att öka, men i långsammare takt. Inte sedan 2007 har pappornas andel av uttaget ökat så lite som i årets index. Det handlar om en ökning på bara 0,4 procentenheter. Jämfört med en ökning på 0,9 procentenheter i snitt de föregående fem åren.

TCO:s jämställdhetsindex visar hur stor andel dagar som kvinnor tar ut av det totala antalet utbetalade dagar med föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning vid vård av barn. Indexet beräknas årsvis för hela landet, alla län och även alla kommuner. 

Rapporten: Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell

Bild på Sandra Zetterman

Presskommunikatör

Sandra Zetterman