Hur ökar vi den ekonomiska jämställdheten?

Jämställdhet

Blogg

2020-03-09

I fredags presenterade regeringen att de tillsätter en kommission för ”jämställda livsinkomster”. Att det i Sverige 2020 fortfarande finns strukturella skillnader i kvinnor och mäns inkomster är inget mindre än en skandal. Den ekonomiska jämställdheten måste öka.

De frågor som kommissionen ska titta på är både intressanta och angelägna. Tyvärr verkar den fått ett begränsat uppdrag som innebär att de på väsentliga områden inte får lägga reformförslag som påtagligt skulle öka den ekonomiska jämställdheten. Uppdraget handlar snarare om att utveckla myndigheternas arbete och försöka påverka individuella val. Det är viktigt men det är samtidigt en begränsning som minskar möjligheten att åstadkomma verkliga resultat.

Det som krävs är att kvinnor och män delar mer lika på föräldraledigheten. Det är en av anledningarna till att TCO publicerar sitt jämställdhetsindex. I torsdags kunde vi berätta att förra året tog kvinnor ut drygt 69 procent av alla dagar med föräldrapenning och vid vård av sjukt barn. Det går åt rätt håll, men det går långsamt. (Och gå gärna in och kolla hur det ser ut i din kommun!)

Under helgen såg jag en del av de kommentarer i sociala medier som våra inlägg om jämställdhetsindex skapat. Jag vet sedan tidigare att frågor som rör jämställdhet alltid väcker starka känslor. Men när det handlar om föräldraförsäkringen menar jag att man måste vara tydlig med att det är just en försäkring. Precis som till exempel sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen är det något som erbjuds av det allmänna och staten.

Varför är det viktigt att påpeka? Jo, därför att föräldraförsäkringen är ett mycket viktigt verktyg för att dela lika på ansvaret för barn och hem, men också för att jämna ut skillnader i deltidsarbete, lön, ohälsa och pension. Våra gemensamma resurser måste alltid användas på bästa sätt. Och de måste självklart leda till en ökad jämställdhet. Därför pratar vi om att dela lika på föräldraledigheten, därför blev jag också besviken på att regeringens kommission inte får lägga förslag på området – och därför kommer vi att fortsätta att driva de här frågorna framöver.

Vill du läsa mer om TCO:s förslag kring föräldraförsäkringen så kolla här. 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström