Julens projektledare är en kvinna

Jämställdhet

Debattartikel

2021-12-21

Sex av tio kvinnor upplever att de är julens huvudsakliga projektledare. Att kvinnor tar större ansvar i hemmet är ett återkommande mönster som påverkar långt mer än julstöket. Vi har förslag för ökad ekonomisk jämställdhet och för ett mer jämställt livspussel året runt, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström.

Föräldrar känner sig ofta stressade och har svårt att få tiden att räcka till för både arbete och föräldraskap. Julen är ett tillfälle då fördelningen av det obetalda hemarbetet ställs på sin spets när matlagning, julklappsinköp, städning, besök och resor ska planeras.

Inför årets julhelg har TCO uppdragit åt Novus att genomföra en undersökning om vem som projektleder julen i familjen. Resultatet är nedslående och visar att julens projektledare är en kvinna.

58 procent av kvinnorna i undersökningen svarar att det är de själva som är julens huvudsakliga projektledare i sin familj. Bland männen i undersökningen svarar 21 procent att de projektleder julen i sin familj.

Ojämställdheten är som störst bland sammanboende med barn hemma. Där svarar åtta av tio kvinnor att de projektleder familjens jul, medan inte ens var femte sammanboende pappa svarar detsamma.

När barnen föds är det en fantastisk händelse. Men det är också då ojämställdheten tar fart och det får stora konsekvenser i yrkeslivet. Kvinnor löser ofta familjens livspussel genom deltidsarbete, lång föräldraledighet och andra anpassningar i arbetslivet. Kvinnors genomsnittsinkomster sjunker också efter barnafödande medan männens inte påverkas i samma utsträckning.

Det finns konkreta reformer som kan öka jämställdheten bland föräldrar men som riksdagen röstat ned. TCO har förslag för ett mer jämställt livspussel och ökad ekonomisk jämställdhet:

  • Inför en tredelad föräldraförsäkring så att en tredjedel av dagarna går till vardera föräldern och en tredjedel kan fördelas fritt.
  • Inför tio föräldratidsdagar för att lättare lösa livspusslet under barnens uppväxt. Styr om 90 dagar på lägstanivå till föräldrapenningdagar att användas tio om året när barnen är tre till tolv år. Ersättningen bör vara 80 procent av inkomsten så att alla har reell möjlighet att ta del av dagarna.
  • Arbetsgivare behöver uppmuntra kvinnor och män att ta gemensamt ansvar för barn och hem.

Att kvinnor tar större ansvar i hemmet är ett återkommande mönster som påverkar långt mer än julstöket. Det får negativa konsekvenser för kvinnors arbetsliv, ekonomi, pension och hälsa. Nu måste en reell förändring ske.

Therese Svanström, ordförande TCO

Införd i Vimmerby Tidning 22 december 2021. Liknande debattartiklar är införda i andra länstidningar. 

Läs pressmeddelandet med fler resultat från undersökningen. 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström