Män mycket mer nöjda än kvinnor med hur långt vi kommit med jämställdheten

Jämställdhet

Pressmeddelande

2023-03-07

Det är stor skillnad mellan kvinnors och mäns uppfattning kring synen på hur långt vi har kommit med jämställdheten i Sverige i dag, och även hur viktig jämställdhet är som politisk fråga. Det visar en ny Novus-undersökning från TCO.

Betydligt större andel kvinnor än män tycker att jämställdheten i Sverige behöver öka inom många områden, 72 procent av kvinnorna jämfört med 38 procent av männen. Vidare tycker betydligt större andel bland männen att Sverige är ett överlag tillräckligt jämställt land, 45 procent av männen jämfört med 19 procent av kvinnorna. Av männen tycker 14 procent att jämställdheten har gått för långt i Sverige inom många områden, jämfört med 6 procent bland kvinnorna.

Yngre män sticker ut

Yngre män i åldrarna 18–34 år sticker ut. Färre av dem anser att jämställdheten behöver öka jämfört med alla andra åldersgrupper.

– Jag blir bedrövad över att så många män är mycket mer nöjda med hur långt vi kommit med jämställdheten än vad kvinnor är. Och att det inte är bara en marginell grupp som har en bild av att jämställdheten har gått för långt. Flera undersökningar visar att vi inte kan ta jämställdheten för given. Inte minst när det kommer till ekonomisk jämställdhet, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Kvinnor tycker jämställdhet är viktig politisk fråga

Det är också stora skillnader mellan kvinnors och mäns uppfattning om jämställdhet är en viktig politisk fråga eller inte. Betydligt större andel kvinnor än män tycker att jämställdheten är en viktig politisk fråga. 85 procent av kvinnorna och 66 procent av männen tycker att jämställdhet är en ganska eller mycket viktig politisk fråga.

Det är nära en tredjedel av männen, 31 procent, som anser att jämställdhet inte är en viktig politisk fråga, jämfört med var tionde kvinna som svarar samma sak, 12 procent.

– På många sätt ligger Sverige i framkant internationellt sett vad gäller jämställdhet men fortfarande finns det stora skillnader mellan män och kvinnor inom många områden. Särskilt kopplat till föräldraskap och arbetsliv är svenska mammor och pappor ännu inte jämställda. Det ger negativa konsekvenser för kvinnors karriär, hälsa, ekonomi och i slutänden pension, säger Therese Svanström.

Yngre mer optimistiska att jämställdhet kommer öka med tiden

Nära hälften av både kvinnor och män tror att jämställheten mellan könen ökar av sig själv i takt med att yngre generationer tar större plats i samhället. Här ser vi inga skillnader i uppfattning mellan män och kvinnor. Men tittar man på åldersgrupper verkar yngre generationer vara mer optimistiska än äldre till att jämställdheten kommer lösa sig själv med tiden.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TCO, via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat, under perioden 23 februari–1 mars 2023. Deltagarfrekvensen är 63 procent med 1 014 respondenter ur svenska allmänheten mellan 18–84 år.

Therese Svanström i TV4 Nyhetsmorgon

TCO:s ordförande Therese Svanström om hur mäns och kvinnors syn på jämställdhet skiljer sig åt, att jämställdhet behöver mer utrymme i det offentliga samtalet och några av TCO:s förslag för ökad ekonomisk jämställdhet. 

Bild på Jennie Zetterström

TF Presschef

Jennie Zetterström