Större flexibilitet krävs i EU:s lönetransparensdirektiv

Jämställdhet, EU

Blogg

2022-02-09

Ett nytt EU-direktiv om lika lön för kvinnor och män behandlas just nu i Europaparlamentet. TCO är positiva till direktivets syfte, men delar av förslaget är för detaljerat, krångligt och oflexibelt. Vi uppmanar därför svenska EU-parlamentariker att arbeta för att fack och arbetsgivare ska ges möjlighet att hitta branschanpassade kollektivavtalslösningar, skriver TCO:s jurist Lise Donovan och utredare Åsa Forsell.

EU-kommissionens presenterade förra året ett förslag till direktiv om lika lön för kvinnor och män genom större insyn i lönesättningen – det så kallade lönetransparensdirektivet. EU:s ministerråd beslutade om sin ståndpunkt i december och nu i slutet av februari ska Europaparlamentet behandla förslaget innan förhandlingar inleds om slutgiltigt direktiv mellan de tre parterna – kommissionen, ministerrådet och europaparlamentet.

Förslaget har likheter med den svenska diskrimineringslagens bestämmelser om årliga lönekartläggningar. Det är viktigt att få till mer jämställda löner i EU och TCO delar helt förslagets syfte. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande stora - inte minst på den europeiska arbetsmarknaden - och insyn i lönesättningen är en viktig del i att förebygga och åtgärda osakliga löneskillnader och lönediskriminering.

Däremot är delar av förslaget för detaljerade och byråkratiskt krångliga. Det gör genomförandet svårare och begränsar möjligheten att anpassa det till olika nationella system. Direktivet måste vara mer flexibelt för att inte krocka med den fungerande arbetsmarknadsmodell och lönebildning som vi har i Sverige. Fack och arbetsgivare har bäst kunskap om hur svensk arbetsmarknad och lönebildning fungerar och bör därför få möjligheten att i kollektivavtal komma överens om lösningar som avviker från delar av direktivets bestämmelser, samtidigt som kollektivavtalen uppfyller syftet med direktivet.

Vi uppmanar därför svenska Europaparlamentariker att arbeta för att införa en så kallad semi-dispositiv regel i direktivet, det vill säga att det ska gå att avvika från delar i direktivet genom att fack och arbetsgivare själva ingår kollektivavtal om lösningar som är bättre anpassade till geografiska och branschmässiga förhållanden. Ministerrådet har tagit in skrivningar om semidispositivitet i sin ståndpunkt. Om även Europaparlamentet gör det finns det goda chanser att direktivet kan bli en framgång både för jämställda löner och för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell