Bättre utbildningsmöjligheter kan minska brist på arbetskraft

Omställning

Pressmeddelande

2021-12-15

Bristen på arbetskraft har ökat kraftigt enligt Arbetsförmedlingens nya prognos som presenterades idag. TCO efterlyser bättre utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma tjänstemän och tydligare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad som viktiga åtgärder framöver.

I Arbetsförmedlingens nya arbetsmarknadsprognos uppger en tredjedel av arbetsgivarna i näringslivet att de har svårt att rekrytera på grund av brist på arbetskraft. I offentlig sektor är bristen ännu högre och där är motsvarande andel hela 44 procent.  

- För att minska bristen på arbetskraft är en viktig del att öka utbudet av kortare utbildningar för yrkesverksamma på högskolan och yrkeshögskolan. Lika viktigt är att regeringen tar ansvar för att universitet och högskolor i högre utsträckning har ett utbildningsutbud som möter de behov som finns på arbetsmarknaden. Vi behöver mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och mer arbetsmarknad i utbildningspolitiken, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

TCO har i en rapport från 2020 visat att det finns en vilja från tjänstemän att kompetensutveckla och vidareutbilda sig, men att det fortsatt finns många hinder för det. Ett stort hinder är att utbudet av kortare kurser är för litet för att kunna vidareutbilda sig.

- Vi behöver en breddad arbetsmarknadspolitik som stödjer rörlighet och jobbyten, samt främjar möjligheter att byta till ett bristyrke, säger Therese Svanström.

Bild på José Gutierrez

Presschef (Tjänstledig)

José Gutierrez