Nödvändigt med kompetensutveckling

Omställning

Debattartikel

2021-04-15

För tredje året i rad presenterar TCO sitt utbildningsindex, ett sätt att mäta tillgången till högre utbildning runt om i landet, detta genom att beräkna ett index som grundar sig på utbudet och närheten till utbildningsplatser i Sveriges kommuner.

Årets index visar på bibehållna stora regionala skillnader. På topplistan dominerar kommuner i Stockholm-Mälardalen, Dalarna hamnar längre ned på listan.

Den 15 april är det sista dagen att ansöka om utbildningsplats på högskolan till hösten. Men tiden då det rätt och slätt räckte med att studera i tre år innan sin yrkeskarriär är sedan länge förbi, dagens yrkesarbetare behöver kontinuerligt fylla på med kompetens och kunskaper för att hävda sig på dagens arbetsmarknad. Enligt en undersökning som SCB gjort på uppdrag av TCO är det så mycket som 48 procent av de tjänstemän som inte räknar med att få vidareutbildning inom ramen för sitt arbete, som ändå menar att kompetensutveckling är nödvändig för att de ska kunna hänga med i utvecklingen i sitt yrke eller bransch.

För den enskilda individen är god tillgänglighet till utbildning en fråga om trygghet och möjligheten att få ett jobb, och om utvecklings- och karriärmöjligheter. Det handlar även om möjligheten att utvecklas och behålla sin befintliga anställning, men också om chansen att karriärväxla och få ett nytt jobb med andra uppgifter och ansvarsområden.

Även med en snabb digitalisering av utbildningar måste alla i Sverige ha samma chans att hänga med i yrkeslivets förändring. Att det finns tillgång till utbildning i den egna kommunen eller inom pendlingsavstånd har stor betydelse för människors möjligheter att studera. Det gäller särskilt för de som behöver vidareutbilda sig senare i yrkeslivet vilka ofta har svårare att flytta.

För riket som helhet förändras inte antalet utbildningsplatser särskilt mycket från ett år till ett annat. Det gäller såväl utbildning på universitet- och högskola som på yrkeshögskola. För kommuner med högt beroende av ett enskilt lärosäte/utbildningsanordnare kan dock förändringen i antalet utbildningsplatser även i det korta perspektivet vara relativt betydande. I nuläget har de som bor i Dalarnas län sämre tillgång till utbildningsmöjligheter än exempelvis de som bor i grannlänet Västmanland.

Därför behövs en genomtänkt kompetens- och omställningspolitik på både nationell och regional nivå. TCO föreslår att högskolan får ett omställningsuppdrag som leder till att:

Högskolan och yrkeshögskolan erbjuder relevanta kurser också på andra orter än där lärosätena ligger, till exempel i samarbete med kommunernas lärcentra.

Högskolan och yrkeshögskolan får ett särskilt uppdrag och resurser att anordna flexibel utbildning som passar yrkesverksamma som vill studera hel- eller deltid, till exempel på distans.

Vi måste matcha en föränderlig arbetsmarknad med ett mer tillgängligt utbud av utbildning. Utbildning för yrkesverksamma bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och bör vara en del av högskolans kärnuppdrag. Det ska då gälla för hela landet.

 

Läs debattartikeln i Dalademokraten

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström