StartFakta och politikPartsmodellen

Gör partsmodellen (och dig...

Gör partsmodellen (och dig själv) en tjänst – tacka ditt fackliga ombud

Partsmodellen

Blogg

2020-11-20

Under förra veckan lyfte ett av de politiska ungdomsförbunden sin frustration över de då pågående löneförhandlingarna inom handelns område som riskerade leda till konflikt. Tyvärr drog de väldigt stora växlar på en utmaning som parterna på svensk arbetsmarknad är vana att hantera – en oenighet om löner och villkor. Det brukar i slutändan brukar lösa sig och det var väldigt länge sedan vi hade större strejker i det här landet som fick allvarliga konsekvenser för anställda, företag eller organisationer. Ungdomsförbundet ville helt enkelt ge facket sparken. Helt och hållet. "Fuck facken" löd slagorden.

Jag är ändå glad över den diskussion som uppstod med anledning av detta. Flera stora medier och debattörer gick till försvar för det vi brukar kalla den svenska arbetsmarknadsmodellen. Den innebär i praktiken att vi har arbetsgivare och fack – som varje dag, runt om i landet bidrar till att få hjulen att snurra, leverera reallöneökningar som kan konsumeras och skapa den tillväxt och välfärd vi har sett de senaste decennierna i det här landet. 

Vilka är parterna? 

Och när jag säger parter, begreppet blir ibland abstrakt och svårt att greppa, så handlar det ytterst om människor som interagerar och diskuterar för att hitta gemensamma lösningar. Från fackets sida handlar det om våra arbetskamrater som utöver sin profession valt att frivilligt lägga tid på att bidra till ett arbetsliv där vi konkurrerar med kunskap, kompetens och schyssta villkor. På arbetsplatser runt om i landet är det kvinnor och män, unga och gamla, rutinerade och nya som väljer att lägga tid på att se till att du och jag har rimliga arbetstider, friskvård, rimlig lön och andra förmåner, semester utöver den lagstadgade, föräldralön, tjänstepension, inflytande över arbetsplatsen och hur vi arbetar där. 

De har slitit extra under Corona

Under den kris som pågår med anledning av Corona har dessa individer slitit extra hårt för att se till att rädda jobb, förhandla om korttidsarbete, stötta den som blivit av med jobbet och haft koll på arbetsmiljön för alla som jobbat extra hårt i utsatta yrken. 

Alldeles för sällan syns dessa fackliga hjältar. Än mindre uppmärksammar vi dem på det sätt de borde uppmärksammas.

Tacka ditt fackliga ombud

Så om jag vore du skulle jag leta upp det fackliga ombudet på arbetsplatsen – fråga hur han eller hon har det, kanske erbjuda dig att bidra med insatser som kan behövas? Och framföra ditt tack. För att vi trots tuffare tider i arbetlivet, stress, press och hårdare attityder har arbetskamrater som ställer upp för oss alla. Genom att ta på sig ett fackligt uppdrag. 

Tacka facket vet ja. 

Bild på Therese Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström