Inte bara idag - länge leve kollektivavtalen!

Blogg

2022-03-17

Idag firar vi kollektivavtalets dag. Men som med så många andra viktiga dagar vi uppmärksammar är sanningen den att alla dagar – året om – är kollektivavtalets dag eftersom arbetet med att förbereda, förhandla, sluta och vårda avtalen sker på arbetsplatser runt om i landet. Ständigt och jämt.

Utan att överdriva kan man väl säga att vi verkar i en tid där vi mer än någonsin fått pröva användandet av kompromissen och avtalsslutandet för att hantera oväntade och svåra utmaningar på arbetsmarknaden.

Under den pandemi vi levt och lever i och som blev mycket längre än vi först trodde har fack och arbetsgivare gemensamt tagit hand om väldigt stora utmaningar på arbetsmarknaden. Parterna har hanterat arbetssituationen för enskilda medarbetare och samtidigt sett till att hålla verksamhet flytande ekonomiskt genom att avtala om korttidsjobb, varsel och när det behövts om uppsägningar. Och på arbetsplatser med stor kritisk verksamhet, till exempel vården, har krisavtal slutits för att se till att det finns medarbetare som kan ta hand om den kris vi stått inför. Detta har inneburit att Sverige trots allt – ur ett samhällsperspektiv – klarat sig väl genom pandemin.

Sverige har dessutom genom partsåtaganden och överenskommelser om löner under decennier klarat av att leverera reallöneökningar. Det är inte många andra länder i världen som lyckas med det. Att fortsätta den goda utvecklingen kommer att kräva än mer av förhandlande parter framåt i en orolig värld där inflationshotet är mer närvarande än någonsin.

Under pandemin har arbetsmarknadens parter slutit en historisk överenskommelse om en ny omställningsreform. TCO och medlemsförbunden var mycket kritiska till att politiken la sig i det som arbetsmarknadens parter bör hantera genom den så kallade LAS-utredningen. Att parterna genom hårt arbete istället lyckades sluta en överenskommelse är ett viktigt kvitto på att partsmodellen både fungerar och levererar. Propositionen om trygghet, flexibilitet och omställningsförmåga som läggs på riksdagens bord – ett direkt resultat av parternas överenskommelse – kommer att bli ett väldigt viktigt verktyg framöver. På en arbetsmarknad i stor förändring kommer omställningsstudiestödet ge yrkesverksamma en bättre möjlighet att fylla på med kompetens under sitt yrkesliv. Det är mycket välkommet. Men om omställningsstudiestödet ska bli den stora trygghets- och frihetsreform som det är tänkt krävs ett relevant utbildningsutbud för yrkesverksamma. Nu måste både politiken och utbildningsväsendet också bidra!

Med kraften i att vara många medlemmar i fackförbunden och genom engagerade förtroendevalda som är villiga att jobba för oss alla åstadkommer vi genom kollektivavtalen stor skillnad för väldigt många på arbetsplatser i hela landet – både för enskilda individer, men också för samhället i stort. Så du som står bakom den idéen, är medlem i ett förbund eller kanske förtroendevald, klappa dig själv lite extra länge på axeln idag. Det är en historisk framgångssaga som vi tillsammans står upp för, levererar resultat genom och arbetar hårt för att bevara och utveckla. Länge leve kollektivavtalen.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström