Kränkningar mot fackliga rättigheter i världen allt vanligare

Partsmodellen

Blogg

2020-06-11

Idag släppte vår världsfackliga organisation ITUC sitt årligt återkommande Global Rights Index. Union to Union, som är de svenska fackens organisation för utvecklingssamarbete, anordnade ett webbinarium om vad indexet visar. Tyvärr ser vi globalt en fortsatt negativ utveckling där både det demokratiska utrymmet för fackliga organisationer krymper men också att respekten för fackliga rättigheter försämrats.

Rapporten visar att det förra året skedde godtyckliga gripanden och fängslanden av arbetstagare i 60 länder och i nio länder har fackligt aktiva mördats på grund av sitt engagemang. I 107 länder har rätten att organisera sig fackligt inskränkts. Rätten att strejka har kränkts i 122 länder. Läget är mycket allvarligt och det visar hur angeläget vårt gemensamma arbete är. Vi kan inte samarbeta med alla överallt, men där vi har samarbeten blir de allt viktigare.

En ny trend som vi ser i årets rättighetsindex är den ökning av regeringar som övervakar fackliga ledare som ett sätt att väcka rädsla och sätta press på oberoende fackföreningar och deras medlemmar. Vi har i många år haft ett nära samarbete med centralorganisationen ZCTU i Zimbabwe som nu levt under mycket hård press sedan regimskiftet när Mugabe tvingades avgå för över två år sedan. Tvärtemot förhoppningarna om att Mugabes avgång skulle leda till en ny positiv era för Zimbabwe har situationen för fackligt aktiva och andra demokratiaktörer blivit väldigt mycket sämre. För våra fackliga vänner i Zimbabwe har övervakningar, trakasserier, politiskt motiverade åtal och brutal misshandel tyvärr nu blivit vardag.

Det fackliga utvecklingssamarbetet, där vi samarbetar med fackliga organisationer i andra delar av världen för att bygga kapacitet, öka medlemskapet och inflytandet och för att kämpa för rätt lagstiftning, är än viktigare när utvecklingen runt om i världen går åt fel håll. Men det är inte tillräckligt. Det är nödvändigt att även Sverige reagerar i relation till de länder som kränker de fackliga och mänskliga rättigheterna och att EU-gemenskapen också bidrar i samma riktning.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström