Om facket inte fanns

Partsmodellen

Blogg

2020-01-31

Hur skulle Sverige se ut om facket inte fanns? Den frågan fick jag möjlighet att prata mer om idag på ett fullsatt seminarium som TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja Futurion bjöd in till.

Jag är jätteglad för att Futurion på det här sättet uppmärksammar facket och arbetsgivarnas betydelse på arbetsmarknaden – genom det vi brukar kalla för den svenska partsmodellen. I samtalet, som kan ses i efterhand på Facebook, valde jag att lyfta kärnan i den fackliga verksamheten. De fackliga organisationerna gör stor nytta genom arbetet med kollektivavtal och villkor i förhandlingsarbetet ute på arbetsplatserna.
 
En annan viktig faktor som jag lyfte in i diskussionen är det påverkansarbete som fackföreningsrörelsen bedriver för att förbättra villkoren i arbetslivet och samhället i stort. Några av frågorna där TCO varit starkt pådrivande och nått framgång genom åren är införandet av särbeskattning, utbyggnad av högskolor och universitet, den stora skattereformen på 90-talet och införandet av öronmärkta månader i föräldraförsäkringen. Skulle allt detta ha skett om facket inte fanns? Det går så klart inte att utesluta, men det tål att tänkas på.
 
Digitalisering, globalisering och klimatförändringar ställer nya krav på både arbetstagare och arbetsgivare, men också på trygghetssystemen, utbildningssystemet och inte minst på skattesystemet. Om inte facket driver på för trygghet, omställning och utveckling när arbetslivet förändras snabbt, finns det knappast någon annan som kommer att göra det heller.
  
Vi i fackföreningsrörelsen behöver bli bättre på att gemensamt lyfta framgångssagan. Och vi behöver arbetsgivare som lyfter värdet av en väl fungerande partsmodell för företag som vill konkurrera med kompetens och utveckling.
 
Och det är tydligt att facket inte bara har betydelse för att man ska känna sig trygg på arbetsmarknaden eller på arbetsplatsen. Facket för mig handlar också om vår betydelse för civilsamhället. Bara inom TCO-förbunden samlar vi 1,4 miljoner människor som varje dag bidrar till ett fungerande civilsamhälle. Det handlar om bostadsrättsföreningen, scoutrörelsen eller som i mitt fall en engagerad handbollsförälder. Detta engagemang skapar förutsättningar för tillit och  inkludering i samhället, en viktig del av vår demokrati.
Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström