Saltsjöbadsavtalet – grunden för den svenska modellen

För över 85 år sedan skapades ett av Sveriges största win-win-avtal: Saltsjöbadsavtalet. Det ligger till grund för den svenska partsmodellen, som är unik för vårt land och ger arbetstagare de bästa villkoren utan att staten behöver lägga sig i.

Saltsjöbadsavtalet skrivs under i Saltsjöbaden 1938

Den 20 december 1938 enades facken och arbetsgivarna om en rad fördelar för svenska arbetare. Förhandlingarna som ägde rum i Saltsjöbaden, resulterade i Saltsjöbadsavtalet som i sin tur la grunden för det som är den svenska partsmodellen. 

Gemensamt ansvar för reglerna på arbetsmarknaden

Avtalet slog fast en norm om att arbetsmarknadens parter ska sluta avtal, utan inblandning av regeringen. Modellen bygger sedan dess på att fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna gemensamt tar ansvar för att utveckla de regler som ska gälla på den svenska arbetsmarknaden.  

Tillsammans med LO och Saco är det TCO och våra medlemsförbund som står bakom arbetstagarna i den svenska partsmodellen. Våra motparter är arbetsgivarna och deras organisationer. 

Stora utmaningar som parterna löst

Under de senaste trettio åren har partssystemet klarat flera stora utmaningar som hade varit betydligt svårare att lösa utan parternas inblandning och inflytande.

  • Lönesystemet har reformerats.
  • Flexibla arbetstidsmodeller har införts.
  • Nya pensionsavtal har tillkommit.
  • Omställningsavtalen ger trygghet i den allt snabbare strukturomvandlingen.
Bild på Mikael Sjöberg

Kanslichef

Mikael Sjöberg